Okrugli stol – u sklopu manifestacije 3. Dani vrganja u Paki 2016.

  1. Mogućnosti financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja RH s naglaskom na mjere 6 i 4
  2. Uloga micelija u zaštiti šuma
  3. Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda iz privatnih šuma 

Mario Vlašić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis