Obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira! 18.08.2016.

U usjevima merkantilnog  krumpira koji su u fazi tehnološke zrelosti, a gdje su na nadzemnom dijelu biljke vidljivi simptomi zaraze plamenjačom (Phytophtora infestans), radi sprečavanje prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te radi olakšane berbe krumpira, uništavanje nadzemnog dijela biljke (cime) može se provesti primjenom herbicida- desikanata.

Od desikanata se mogu koristiti:

Reglon forte (4-5 l/ha), Diqua, Mission, Reglone 200 SL (4 l/ha)– djelatna tvar dikvat.

Djelatna tvar se vrlo brzo apsorbira u zelene dijelove biljke pa ga kiša već pola sata nakon primjene ne može isprati. Utrošiti 400-500 l vode po hektru. Karenca je 10 dana. Tri dana nakon primjene ne smije se ulaziti u tretirano polje. Krajnji rok djelovanja herbicida vidljiv je u razdoblju od 4 do 7 dana nakon primjene. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja.

Dessicash 200 SL (3,3 – 5 l/ha).  Primijeniti 10 dana prije berbe.  Utrošak vode: 300-800 l/ha ovisno o prisutnosti korova . Može se primjeniti samo jednom u vegetacijskoj sezoni.  Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine .

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri), jer svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis