Obavijest proizvođačima kukuruza! 20.07.2016.

Posljednjih nekoliko dana brojni proizvođači kukuruza žale se da su im olujno nevrijeme i pijavice povalili kukuruz. Pregledom korijena povaljenog kukuruza vidljive su značajne štete od ličinki kukuruzne zlatice i one su glavni razlog što je kukuruz polegao nakon vjetra. Iako je kukuruzna zlatica u Podravini prisutna već petnaestak godina, pojedini proizvođači još uvijek ne poznaju tog važnog štetnika kukuruza ili mu pridaju premalo važnosti.

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) se od početka srpnja hrani na biljkama kukuruza te su zbog njihove velike brojnosti vidljive štete na listovima i svili kukuruza. Iako se smatra da više od 20 kukuruznih zlatica po klipu može napraviti značajnu štetu i umanjiti prinos, glavnu štetu čine ličinke zlatice na korijenu kukuruza koje su u Podravini znale umanjiti prinos i za više od 50%.

Najvažnija mjera kojom nastojimo izbjeći štetu je plodored. Poljoprivrednici koji su sada uočili polegli kukuruz ili velik broj zlatica u polju kukuruza  naredne godine na toj parceli ne smiju ponovno posijati kukuruz.

Kukuruzna zlatica u ovo vrijeme odlaže jaja u tlo na parcelama kukuruza na kojima se hrani. Ta će jaja prezimiti u tlu, a narednog proljeća će se iz njih razviti ličinke koje oštećuju korijen kukuruza pa pod težinom klipa ili zbog jakog vjetra dolazi do povijanja stabljike ili potpunog polijeganja kukuruza, a prinos može biti prepolovljen.

Da bismo to izbjegli potrebno je sada pregledati polja kukuruza, provjeriti brojnost zlatice na njima i planirati na kojim parcelama u 2017. godini ne smijemo sijati kukuruz.

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis