Obavijest proizvođačima krumpira! 15.07.2016.

Proizvođače krumpira upozoravamo na potrebu zaštite cime od bolesti plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) koristeći se pripravcima kraće karence: Raman Top, Shirlan 500SC, Ortiva, Signum.

Potrebito je suzbijanje i druge generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koristeći se jednim od insekticida: Coragen 20SC, Alverde , Mospilan 20SP.

Prije upotrebe pripravka pročitati uputu priloženu uz pripravak.

Evidentirati prskanje.

Upozoravamo na rok od 26.11.2016. za obavezno atestiranje prskalica i atomizera.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis