Obavijest proizvođačima jabuka! 08.07.2016.

Tijekom protekla dva tjedan i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača(Cydia pomonella), a pronađena su i nova odložena jaja. Zbog toga preporučamo voćarima da redovito obavljaju suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

U posljednjem tjednu lipnja počeo je let i odlaganje jaja druge generacije moljca minera kružnih (Leucoptera malifoliella). U nasadima gdje su na listu vidljive štete od prve generacije primijenite insekticide koji su uz jabučnog savijača registrirani i za suzbijanje moljca minera kružnih mina: Coragen 20 SC (primjena u fazi odlaganja jaja), Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP (primjena u početku ubušivanja).

Klimatski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) i hrđaste grinje jabuke te je potrebno redovito pratiti njihovu populaciju i prema potrebi primijeniti neki od dozvoljenih akaricida (Masai WP,  Zoom SC, Vertimec EC ili Kraft EC).

Podsjećamo voćare u integriranoj proizvodnji da se drže ograničenja u vezi maksimalnog broja tretiranja pojedinim pripravcima, kao i ostalih ograničenja navedenih u Tehnološkim uputama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju. Upotreba akaricida u integriranoj proizvodnji dozvoljena je samo jednom u vegetaciji.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Tijekom ljetnih mjeseci u zaštiti plodova jabuke od uzročnika krastavosti koristimo preventivne fungicide na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama, ciprodinila ili dodina. Preventivnu zaštitu potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su ljeti uglavnom lokalnog karaktera.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG) kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna Experience) te pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina i navedeni kombinirani pripravci registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših voćnjaka uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis