Obavijest vinogradarima! 06.07.2016.

Povišena relativna vlaga zraka, dnevne temperature zraka 25-30 C,  te svježe noći čine odlične uvijete za razvoj pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator) na bobicama koje su u fazi intenzivnog porasta  stoga oprez u narednom periodu !

Za suzbijanje pepelnice preporučujemo Crystal, Nativo WG, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Dynali, ili Talendo. 

Ukoliko se preimijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Za učinkovito suzbijanje pepelnice  važna je kvalitetna aplikacija uz veći utrošak vode te voditi računa o razmaku između tretiranja ( 10-12 dana) u nasadima u kojima ima simptoma smanjiti razmak na 8-10 dana.

U drugoj zaštiti vinove loze nakon cvatnje predlažemo primijeniti za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) jedan od pripravaka Ridmil Gold plus 42,5 WP, Galben C, Equatio pro, Profiler WG, Electis WG, Cabrio Top,

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Melody Duo WP ili Forum Star WP.

Početak leta druge generacije grožđanih moljaca (Lobesia botrana) započeo je u periodu od 29.06. -02.07. na svim praćenim lokalitetima.

Obavještavamo vinogradare da narednih dana izvrše tretiranje grožđanih moljaca jednim od insekticida: Avaunt , Laser KS ,Runner SC, Mimic SC, Coragen SC, Affirm WG,

Na sortama koje su u fazi zatvaranja grozdova, osobito one osijetljive na  sivu plijesan (Botrytis cinerea) koristiti botriticide: Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC ili Geoxe.

Moguće je smanjiti preporučenu dozu insekticida I botriticida ako se primjenjuju samo u zoni grožđa.

Na području Zagrebačke županije utvrđena fitoplazma uzročnik  zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doree MLO ) te su  propisana demarkirana područja ( Sveta Nedjelja, Lovrečka Varoš, Dugo Selo, Kloštar Ivanić). Na tim je područjima  potrebno provoditi usmjerene mjere suzbijanja američkog cvrčka, a vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 7/13).

Suzbijanje američkog cvrčka preporuča se i u ostalim vinogradima gdje su prošlih godina primijećeni simptomi fitoplazmoza!

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi  Decis 2,5 EC,  Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D i Cythrin Max..

Navedeni pripravci za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti i za suzbijanje grožđanih moljaca , pa na demarkiranim područjima za suzbijanje oba štetnika preporučamo navedene pripravke.

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi "antirezistentnu strategiju" pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina.

Zaštitu obaviti u ranim jutarnjim satima ili pred večer izbjegavajući najtopliji dio dana !

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba koristiti prema uputama koji se dobiju prilikom nabave.  

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis