Obavijest ratarima! 06.07.2016.

Započela je žetva ozimog ječma. Proizvođače upozoravamo da je prije skladištenja ovogodišnjeg uroda očiste prostor za skladištenje kako razne vrste štetnika ne bi uzrokovale nepovratne izravne i neizravne štete u prostoru za skladištenje. Svojim uginulim tijelima, izmetom i raznim toksičnim tvarima zagađuju žitarice i stvaraju neugodan miris, te izgrizanjem zrna izravno oštećuju zrno.

Preventivne mjere zaštite uključuju one kod kojih je onemogućen ili barem otežan prodor štetnika (postavljanje mreže na prozorima i otvorima). Zidovi objekta moraju biti glatki i bez pukotina, da bi se što manje prašine i štetnika zadržavalo na njima te se trebaju redovito čistiti.

U očišćenim i praznim skladištima u kojima je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je provesti tretiranje insekticidima: 

  • KOFUMIN 308 EC –upotrebljava se kod pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, raži i pira u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2, raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede). Radna zabrana (karenca) iznosi 48 sati. Primjenjuje se za suzbijanje žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Maksimalno je dopušteno jedno tretiranje u sezoni! Karenca: 1 dan
  • ACTELLIC DIMNI GENERATOR- koristi se za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica (pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, prosa, sirka, heljde, raži, kukuruza, riže), kukaca (kestenjastog brašnara (Tribolium castaneum), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), žitnog žiška (Sitophilus granarius), brašnenog moljca (Ephestia kuehniella) i dr.). 

Upotrijebiti  jedan dimni generator na 570 m3. Broj primjene: 2 puta u istom praznom skladištu.

  • SILICO-SEC – Tretiranje površina u praznim skladištima u količini 1 kg/100 m2 (10 g/m2). Način primjene: strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva (pištolj za zaprašivanje s kompresorom ili pokretan motorom). Broj primjena: 10 puta godišnje.
  • K-OBIOL EC 25-  a) za porozne površine (beton): 40-60 ml sredstva u 10 L vode/100 m2

b) za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 ml sredstva u 5 l         vode/100 m2.

Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca.

Radna zabrana: 24 sata.

48 sati nakon primjene sredstva tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

Ukoliko u skladištima ima starih žitarica u kojima su prisutni štetni kukci, odvojite ga od ovogodišnjeg uroda i tretirajte jednim od insekticida:

  • K-Obiol EC 25–  Primjena: a) 2 l sredstva u 33 l vode/100 tona (20 ml sredstva u 330 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.

b) 1 l sredstva u 16,5 l vode/100 tona (10 ml sredstva u 165 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.

Broj primjena: 1 puta godišnje na istom zrnu žitarica.

Vrijeme primjene: nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište.

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje. Ne preporučuje se tretiranje žitarica kada su kukci već nazočni u zrnu ili se sumnja na skrivenu zarazu.

  • Silico-sec-  IZRAVNA PRIMJENA NA ŽITARICE:

            a) na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika) u količini 1 kg/t

b) na uskladištenim žitaricama kurativno (nakon pojave štetnika) u količini 2 kg/t

Broj primjena: 1 puta godišnje.

Način primjene: strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva (dozator) ili ručnim posipavanjem kod uskladištenja na pokretnoj traci ili prebacivanja (ubacivanje u žitarice u pokretu).

Vlaga žitarica kod tretiranja mora biti manja od 14%, a površine moraju biti suhe jer vlaga smanjuje učinkovitost. Površine prije tretiranja treba temeljito očistiti od prašine usisivačem jer nazočna prašina smanjuje učinkovitost. Sredstvo djeluje samo na kukce i grinje izvan zrna.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine.

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podsjećamo da u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani!

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine,
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis