Provođenje dobre poljoprivredne prakse može smanjiti štete od kukuruzne zlatice

Biljke oštećene od ličinke kukuruzne zlatice

Kukuruzna zlatica najintenzivnije se širi na području gdje se kukuruz uzgaja u monokulturi. To je česta praksa kod poljoprivrednih proizvođača koji se bave stočarskom proizvodnjom i ne posjeduju dovoljno poljoprivrednih površina za proizvodnju hrane za stoku, pa na oranicama nakon prvog otkosa talijanskog ljulja, siju kukuruz. Nakon pripreme silaže od kukuruza ponovno siju talijanski ljulj i takvu poljoprivredu praksu prakticiraju već duži niz godina.

Najefikasnija mjera borbe protiv ovog štetnika svakako je plodored. Pravilnom prostornom i vremenskom izmjenom kultura na parceli oduzimamo ličinkama kukuruzne zlatice potrebnu hranu i tako utječemo na smanjenje populacije kukuruzne zlatice. Kukuruzna zlatica ima jednu generaciju godišnje. Jaja kukuruzne zlatice prezimljavaju na nekih 10 cm dubine, a ličinke kukuruzne zlatice oštećuju usjev nakon nicanja tako da se hrane korijenom kukuruza, a vrlo rijetko se hrane korijenjem drugih biljaka.

Oštećenje korijenja od ličinke kukuruzne zlatice

Oštećenje korijena od ličinke kukuruzne zlatice

Ličinka kukuruzne zlatice

Ličinka zlatice, oštećenje korijenja

Budući da ličinke kukuruzne zlatice mogu uništiti veliki dio korijenja, takav korijen biljku ne može održati uspravnom te je vidljiv karakterističan „guščji vrat“.

Guščji vrat

Biljke čiji je korijen jako oštećen često stvaraju sekundarno korijenje koje sprječava polijeganje već povijenih biljaka. Ličinke zlatice žućkasto-bijele su boje s tamnom glavom. Njihov razvoj u tlu traje 20-40 dana, nakon čega se kukulje u tlu. Odrasle oblike kukuruzne zlatice možemo očekivati krajem mjeseca lipnja i početkom srpnja (ove godine  nađen odrasli oblik 30. lipnja). Odrasli oblici kukuruzne zlatice hrane se polenom, izgrizaju svilu, međutim ukoliko kukuruz nije u fazi svilanja i metličanja vidljiva su oštećenja na listu ili kasnije na klipu gdje se hrani zrnom. Sva ova oštećenja uzrokuju nepravilnu oplodnju te u konačnici smanjenje prinosa.

Odrasla kukuruzna zlatica na metlici

Odrasli oblici kukuruzne zlatice su polifagi te se prehranjuju, osim na kukuruzu, na nekim vrstama iz porodica trava (Poaceae), štirovki (Amaranthaceae), lobodnjača (Chenopodiaceae), glavočika (Asteraceae), tikvenjača (Cucurbitaceae), mahunarki (Fabaceae), sljezovki (Malvaceae), zijevalica (Schropulariaceae) i pomoćnica (Solanaceae). Pošto se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uzgajaju najveće površine pod uljnom tikvom (por. Cucurbitaceae) potrebno je izbjegavati uzgoj kukuruza i uljne tikve u užem plodoredu na istoj parceli.

Vrlo često poljoprivredni proizvođači ne mogu prepoznati razliku između odrasle žitnog balca – leme (Qualema melanopus L.) i odraslog oblika kukuruzne zlatice i šteta koje prouzrokuju na listu kukuruza jer se pojavljuju istovremeno (kraj lipnja, početak svibnja).

Leme i oštećenje lista

Oštećenja lista kukuruza od leme

Odrasla zlatica, oštećenje na listu

Oštećenje lista uzrokovano kukuruznom zlaticom

Najefikasnija mjera borbe protiv kukuruzne zlatice je PLODORED, međutim ukoliko je odluka ponovne sjetve ili sjetve kukuruza svake druge godine na istoj parceli potrebno je prilikom sjetve u redove primijeniti zemljišni insekticid kako bi izbjegli ekonomske štete.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica za ratarstvo

Pripremi za ispis