Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača 27.06.2016.

Optimalno razdoblje za sadnju kasnih kupusnjača su dani od 16.-29. lipnja o.g. (od blagdana Sv. Vida do blagdana Sv. Petra), poglavito onih usjeva koji za berbu dospijevaju krajem rujna i početkom listopada, a često se koriste za spravljanje zimnice kiseljenjem. U proizvodnji dominiraju hibridi kupusa okruglih, bijelih glava, te lokalno Varaždinsko zelje tipičnih spljoštenih zelenih glava. U spomenutom razdoblju (od 19.-27. lipnja o.g.) zabilježeno je iznadprosječno sparno, toplo (ali ne previše vruće) i povremeno kišovito meteorološko razdoblje. Na središnjim lokalitetima Međimurske županije (npr. Belica) u tom je razdoblju palo čak 117 mm kiše (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Količina padalina na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom zadnje dekade mjeseca lipnja:

Lokalitet

19. lipanj 2016.

20. lipanj 2016.

25./26. lipanj 2016.

Ukupno 19.-26. lipanj 2016.

Sveukupno lipanj 2016.

Novakovec

2,6 mm

32,2 mm

3,6 mm

38,4 mm

58,6 mm

Belica

14,8 mm

70,4 mm

12,2 mm

97,4 mm

117,0 mm

Orehovica

11,4 mm

46,4 mm

23,8 mm

81,8 mm

104,6 mm

Donji Pustakovec

10,2 mm

48,2 mm

5,0 mm

63,4 mm

78,6 mm

Trnovčak

8,6 mm

46,2 mm

9,6 mm

64,4 mm

101,0 mm

 

U takvim uvjetima bilježimo dobar početni porast kasnih kupusnjača, te u zadnjoj dekadi mjeseca lipnja iste nije bilo potrebno navodnjavati.

U proizvodnji povrtnih krstašica ili kupusnjača lišće i glave tijekom ljetnog razdoblja naročito su napadnute od većeg broje štetnih organizama životinjskog podrijetla, među kojima se gotovo svake sezone u vrlo štetnim populacijama pojavljuju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), kupusna brašnena lisna uš (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice ili ciganke (Eurydema spp.), duhanov trips (Thrips tabaci) i više vrsta štetnih gusjenica: velikog kupusnog bijelca (Pieris brassicae), kupusnog moljca (Plutella xylostella), te gusjenice povrtnih i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa). Lokalno se pojavljuju još štete od poljskih glodavaca (npr. hrčak, divlji zec i slično) i puževa!

Toplo i sparno razdoblje pogoduje brzom množenju štetnika kupusnjača, među kojima u početnim stadijima rasta i razvoja dominiraju kupusni buhači, lisne uši, stjenice i moguće lokalno kupusna muha.

Tablica 2. Neki od insekticida dopuštenih za suzbijanje štetnih gusjenica u kupusnjačama (Pieris, Plutella, Mamestra, Autographa):

Djelatna tvar

Pripravak

Karenca

esfenvalerat

SumiAlpha

7 dana

deltametrin

Decis EC

7 dana

lambda-cihalotrin

Karate Zeon MC

14 dana

alfa-cipermetrin

Fastac, Direct

28 dana

indoksakarb

Avaunt EC

3 dana

metaflumizon

Alverde SC

3 dana

emamektin benzoat

Affirm WG

3 dana

Bacillus thuringiensis supsp. kurstaki*

Baturad WP, Biobit WP

7 dana

*registriran samo za suzbijanje kupusnih bijelaca (Pieris)

Meteorolozi nas zadnjih godina često upozoravaju da su prosječne mjesečne temperature ljetnog razdoblja veće za +2ºC od višegodišnjih vrijednosti, a vlažne sjeverozapadne oceanske fronte često uz grmljavinsko nevrijeme "donose" veće količine oborina koje padaju u svega nekoliko sati! Stoga klima kontinentalnog područja naše zemlje sve više tijekom ljeta poprima neka "tropska" obilježja (nesnosne vrućine i sparine), a kao posljedica toga pojavljuju se i "novije" kategorije vrste biljnih nametnika koje su u ranijim godinama opisivani samo kao povremeni štetnici. Jedan od takvih nametnika koji posljednjih šest sezona pričinjava sve veće ekonomske štete u proizvodnji nadaleko poznatog Varaždinskog zelja, a zahtijeva poseban pristup u kemijskom suzbijanju, je kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella).

Zelje je osjetljivije na bijelu mušicu od crvenog kupusa, a otpornost hibridne (F1) generacije kupusa nastalog križanjem otpornih i osjetljivih linija roditelja nije značajno izražena! Istraživanja provedena na brokulama pri izlaganju stalnoj temperaturi od +16º do +30ºC dokazala su da se ličinke ovog štetnika najbrže razvijaju pri vrijednostima +28° do +29ºC. Pri stalnoj temperaturi +16ºC razvoj jedne generacije traje čak 46-47 dana, a pri temperaturi +28ºC razvoj jednog pokoljenja od jaja do odraslih kukaca traje samo 19 dana (Alonso i sur., 2009)! Razvoju štitastih moljaca također pogoduje i visoka vlažnost zraka, pa se u optimalnim uvjetima vrlo brojna populacija razvija za svega tri tjedna! Na donjoj strani lišća se istovremeno nalaze svi razvojni stadiji (odrasli moljci, jaja, ličinke i kukuljice), pa ova spoznaja jako otežava kemijsko suzbijanje, jer nemamo dovoljno djelotvornih pripravaka na sve razvojne stadije kukaca. U komercijalnoj proizvodnji kupusnjača važno je bijelu mušicu pravovremeno otkriti i započeti mjerama zaštite. Obavezno iznad biljaka vješati žute ljepljive ploče. Žutim ljepljivim pločama se mogu odrediti početna "žarišta" štetnika i na vrijeme provesti kemijsko suzbijanje.

U našoj zemlji trenutno nema registriranog kemijskog sredstva za suzbijanje ovog štetnika. Ali, u prvim mjerama folijarnog tretiranja protiv "kupusne bijele mušice" obavezno uključiti pripravak Chess WG (registriran u crvenom i bijelom kupusu, te kelju protiv lisnih uši u količini 0,4 kg/ha, uz propisanu karencu samo 7 dana)!

Insekticide primijeniti u doba dana kada pčele ne lete, npr. u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama! Kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

No, hibridi kupusnjača i lokalna sorta varaždinsko zemlje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti, među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni meteorološki uvjeti: učestale kiše, visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem, česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena varaždinskog zelja dvogodišnjom "uzdržnom" selekcijom bez stručnog nadzora i tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se "zajedničke" bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Za folijarno suzbijanje uzročnika biljnih bolesti na kupusu sve do sredine 2011. godine dopuštenje za primjenu u Republici Hrvatskoj imao je samo Signum DF registriran za suzbijanje prstenaste i koncentrične pjegavosti i pojedini bakarni pripravci (npr. bakar-sulfat, bakarni-hidroksid, bakar-oksiklorid). Proširenjem primjene sredstava za zaštitu bilja od sredine 2011. sezone u usjevima kupusa je dopuštena folijarna primjena fungicida navedenih u Tablici 3.! Svi navedeni daju odličnu zaštitu protiv uzročnika pjegavosti lišća.  Ipak, ovi dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas), pa je moguće u prvim zaštitama na poljima kasnih kupusnjača dodavati manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra (npr. Scudo, Copterel).

 Tablica 3. Proširenje dozvole sredstvima za zaštitu bilja u KUPUSNJAČAMA:

Fungicidi

Nativo WG

(brokula, cvjetača)

Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella

0,4 kg/ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Nativo WG

(kelj pupčar, kupus)

Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella

0,4 kg/ha (3x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Ortiva SC

(kupusnjače)

Altarnaria, Albugo, Peronospora, Erysiphae

1,0 lit./ha (2x) (razmak tretiranja 8-12 dana)

K=14 dana

Score 250 EC (kupusnjače -kupus, kelj pupčar, kelj)

Altarnaria, Leptosphaeria, Pseudocercosporella

0,3-0,5 lit./ha (najmanji razmak tretiranja 15 dana)

K=21 dan

Difcor EC
(kupus)

Alternaria,
Mycosphaerella

0,5 lit./ha

K=21 dan

 

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti na kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Moguće im je dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja, npr. Silwett, Inex-A, Etalfix Pro i sl. u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura i pojačane sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih biostimulatora  u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikroelemenata). Dobro je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a moguće ih je miješati sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis