PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA 16.06.2016.

U uvjetima povećane vlage zraka ili kiše, uz porast temperatura raste i opasnost od primarnih infekcija  plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans).

S daljnjim porastom temperatura  raste opasnost od pojave koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria solani).

U područjima gdje je došlo do pojave  simptoma bolesti primjeniti preparate:

*Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, *Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha,  Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha), Ranman Top SC (0,5 lit./ha), Pergado MZ.

Preparati označeni * djeluju i na koncentričnu pjegavost.

Protiv krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)preporuka je primjeniti  Coragen 20 SC, Nomolt, Match 50 EC, Novodor, NeemAzal TS (dozvola za ekološku proizvodnju).

Djelovanje navedenih sredstava možete očekivati nakon nekoliko dana.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                       

Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis