Obavijest proizvođačima jabuka! 16.06.2016.

Od prošle preporuke za zaštitu nasada jabuka prošlo je 14 dana. Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 26 °C i visokom relativnom vlagom zraka u proteklom razdoblju pogodovale su razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje pepelnice jabuka moguće je koristiti pripravke: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Crystal ili pripravke na bazi strobilurina ili sumpora (obratiti pozornost jer pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksičnost).

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Preventivno u nasadima jabuka za zaštitu od krastavosti mogu se primijeniti fungicidi kontaktnog mehanizma djelovanja: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50.

Toplo vrijeme pogodovalo je razvoju štetnika. Pratite pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), kritičnim se smatra do 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje primijenite jedan od akaricida: Apollo 50 SC, Zoom 11 SC, Verimec 018 EC, Kraft 18 EC ili dr.

U voćnjacima sa povećanom populacijom jabučne krvave uši može se koristiti pripravak Pirimor 50 WG.

U voćnjacima u kojima ima ploda za zaštitu od jabučnog savijača (Cydia pomonella) mogu se koristiti insekticidi: Pyrinex 250, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm ili dr.

U voćnjacima gdje su zabilježene 100 %-tne štete od mraza i potpuni gubitak uroda, mjere zaštite protiv tehnoloških štetnika ploda (jabučni savijač, savijači kožice ploda) nisu potrebne.

Potrebno je obratiti pozornost na pripravke koji su do sada primijenjeni i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone!

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis