Obavijest proizvođačima krumpira! 13.06.2016.

Započeo je izlazak ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  iz jaja i ishrana na biljkama krumpira.

Ličinke treba suzbijati ako do cvatnje na svakom šestom busu ima prosječno više od 10-15 ličinki.

Za zaštitu od ličinki mogu se koristiti insekticidi:

Actara 25 WG (tiametoksam) – 80 g/ha uz utrošak vode od 500-800 l/ha. K-14 dana. Dozvoljena tri tretiranja u vegetaciji.

Calypso SC 480 (tiakloprid) – 0,1 l/ha ili u razdvojenoj aplikaciji 0,05 l/ha+0,05 l/ha. Preporučena količina vode je 500-800 l/ha. K-14 dana

Biscaya (tiakloprid) 0,3 l/ha. K-14 dana.

Proteus 110 OD (tiakloprid) – 0,5-0,7 l/ha, K-14 dana.

Mospilan 20 SP (acetamiprid) – 0,08-0,12 kg/ha. K- 7 dana.

Alverde (metaflumizon) – 200-250 ml/ha. K-14 dana.

Laser (spinosad) – derivat mikroorganizma – 0,1-0,15 l/ha, K-7 dana.

Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Congo (imidakloprid)  0,25-0,5 l/ha; K- 42 dana. Ako su tretirani gomolji krumpira ili brazda pripravkom Gaucho FS 600 ROT (imidakloprid) nije dozvoljena folijarna primjena navedenim insekticidima na osnovi imidakloprida.

Za rane razvojne stadije ličinki upotrijebiti regulator razvoja kukaca Match 050 EC(lufenuron) – 0,3 l/ha. K-7 dana ili biološki insekticid Novodor (Bacillus thuringiensis) – 3-5 l/ha; K- 3 dana. Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine .

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Akcija prikupljanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja na području Ličko-senjske županije biti će 16. lipnja na dvije lokacije:

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

 LIČKI OSIK 81

      Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

 od 11:00 do 13:00 sati

 

 

Korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenih obrasca: ”Prateći list za opasni otpad” i Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO).

Obrasci se kupuju u knjižarama, a prilikom predaje ambalaže ovjerava ih djelatnik C.I.A.K.-a d.o.o.  i kao takvi će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. 

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri), jer svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis