Obavijest za povrtlare 03.06.2016.

Proizvođačima krumpira preporučujemo zaštititi od bolesti plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) koristeći se jednim od fungicida: Antracol WG70, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80WP, Polyram DF, Antracol Combi WP 76, Acrobat MZ, Electis WG i dr.

Uočena je pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje preporučujemo pripravke: Actara 25WG, Calypso 480SC, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Boxer, Dali, Congo, Confidor 200SL, Alverde, Laser, Coragen 20Sc, Nomolt, Match 050EC, Novodor 3%.

Kod suzbijanja ličinki krumpirove zlatice preporučujemo izmjenu insekticida iz različitih aktivnih tvari.

Proizvođačima luka preporučujemo da izvrše zaštitu od bolesti plamenjače luka (Peronospora destructor) upotrebom jednog od fungicida: Ridomil Gold MZ Pepite, Ortiva, Quadris, Galben C. Pripravcima je potrebito dodati okvašivač.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača, evidentirati prskanje.

Podsjećamo na zakonsku obavezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26.11.2016.

 

Mara Maglić dipl.ing.,
e-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis