Obavijest proizvođačima višanja 03.06.2016.

Prvu polovicu mjeseca svibnja obilježilo je vrlo kišovito vrijeme te su agroklimatske stanice 11. i 16. svibnja zabilježile uvjete za vrlo jaku infekciju uzročnikom kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Početkom prošlog tjedna u nedovoljno zaštićenim voćnjacima nalazili smo vrlo izražene simptome bolesti i mogućnost sekundarnog širenja u nasadu, a 2. lipnja ponovno uvjete za vrlo jaku infekciju. Zbog toga u nasadima višnje preporučamo obaviti još jednu zaštitu primjenom dozvoljenih fungicida kao što su Topsin M 500 SC (karenca 14 dana) i Chromodin S-65 (karenca 14 dana). Na trešnji su za zaštitu od kozičavosti dozvoljeni Chromodin S-65 (karenca 14 dana) i Delan 700 WDG (karenca 21 dan).

Sredinom svibnja počeo je let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Sredinom sunčanih dana s temperaturom iznad 16°C muha odlaže jaja na plodove višnje i trešnje. Nakon 6-10 dana iz jajeta se razvije ličinka koja oštećuje plod ubušujući se u njega. Zaštitu od trešnjine muhe u fazi promjene boje plodova na koštičavom su voću registrirani insekticidi na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) s karencom 21 dan te insekticidi na osnovi acetamiprida (Mospilan 20 SG) i fosmeta (Imidan) registrirani za suzbijanje trešnjine muhe na trešnji i višnji s karencom 14 dana te deltametrina (Decis 100 EC) s karencom 7 dana. Rane sorte višanja i trešanja nije potrebno tretirati!

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših voćnjaka uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

 

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis