Obavijest proizvođačima jabuka 03.06.2016.

Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) prestaje u prvoj dekadi lipnja, a tada za vrijeme kišovitih dana započinje sekundarno širenje bolesti.

U ovom periodu prednost dajemo preventivnoj zaštiti nasada jabuka primjenom fungicida površinskog mehanizma djelovanja: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50. Još jedna primjena sistemičnih fungicida ima smisla u voćnjacima s većim brojem pjega na listu.

Visoka temperatura zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Luna Experience, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC.

Toplo vrijeme pogodovalo je jačoj aktivnosti štetnika, ponajprije jabučnog savijača (Cydia pomonella) čije smo kritične ulove zabilježili sredinom svibnja.  Za njegovo suzbijanje mogu se koristiti insekticidi: Pyrinex 250, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20 i sl.

Krajem prošlog tjedna u nekim smo voćnjacimi zabilježili početak ubušivanja gusjenica minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). U voćnjacima gdje je prisutan navedeni štetnik i jača populacija lisnih uši prednost dajte insekticidu Calypso SC 480.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

U voćnjacima gdje su zabilježene 100%-tne štete od mraza i potpuni gubitak uroda, mjere zaštite protiv tehnoloških štetnika ploda (jabučni savijač, savijači kožice ploda) nisu potrebne.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših voćnjaka uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan,
e-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis