Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze početkom druge dekade mjeseca svibnja 11.05.2016.

Prije 13 dana upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca travnja ili početkom svibnja o.g!. Nakon što smo u zadnjem tjednu mjeseca travnja o.g. zabilježili iznadprosječno hladno razdoblje, sa negativnom pojavom smrzavanja nekih nižih vinogradarskih lokaliteta, u prvih pet dana mjeseca svibnja bilježimo iznadprosječno vlažno (kišno) vrijeme, a nakon 6. svibnja i toplo razdoblje pri čemu su prosječne temperature veće od +15°C!

Tablica 1. Zabilježene oborine (mm) i vrijednosti srednje temperature zraka (°C) u prvih pet dana mjeseca svibnja o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurskom vinogorju!

Lokalitet

01.05.

02.05.

03.05.

04.05.

05.05.

°C

mm

°C

mm

°C

mm

°C

mm

°C

mm

Trnovčak

9,9

24,4

11,4

21,0

13,7

11,0

9,8

12,7

2,0

Orehovčak

10,1

18,4

11,0

27,7

13,6

0,1

10,3

14,5

13,0

1,5

Zbog iznadprosječno hladnog vremena u zadnjem tjednu travnja i prvih dana svibnja o.g. tada nije bilo porasta mladica vinove loze, a isti je ponovno zabilježen tek nakon 7. svibnja o.g.! Pritom je primjerice početkom ovog tjedna dužina pojedinih mladica u sorata Chardonnay, Muškat žuti, Moslavac bijeli ili Šipon, Traminac i sl. dosegnula dužinu 40-tak cm, dok je u nekih sorata (npr. Silvanac zeleni, Graševina) prosječna dužina mladica dvostruko manja te iznosi 20-tak cm.

U prvih pet dana mjeseca svibnja o.g. na mjernim lokalitetima u vinogorju zabilježili smo više od 50tak mm oborina, ali je pritom bilo i prohladno (vidi Tablicu 1.), odnosno zabilježeni su uvjeti donje granice za primarne zaraze uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara) (mjerni uređaj u vinogradu Orehovčak još nije registrirao prvu primarnu zarazu!)! U narednom razdoblju najavljeno je promjenljivo razdoblje, s mogućim oborinama gotovo svakog dana (veća količina oborina najavljena je 12. travnja o.g.)!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom mjeseca svibnja bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage, uz mogući pad temperature pri vrijednostima nižim od +10°C, tada također raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

Osim površinskih organskih fungicida navedenih s ograničenjima u preporuci od 5. travnja o.g. (Tablica 3.), prema Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa u našoj je zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće s ograničenjima koristiti neke od slijedećih pripravaka (abecednim redom): Azimut 80 WG, Acrobat MZ, Antracol Combi WP, Electis WG, Equation PRO, Forum Star DF, Curzate-F SC, Galben-M, Fantic M, Galben F, Fantic F, Karios M WP, Melody Duo WP, Mildicut SC, Mikal Flash WG, Mikal Premium, Pergado F, Pergado MZ, Profiler WG, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi, Verita WG i dr.

U program zaštite vinove loze vinograda preporučujemo kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice organskim fungicidima. U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima neki od pripravaka (abecednim redom): Bumper 25 EC, Cabrio Top* DF, Collis SC, Crystal KS, Domark ME, Dynali EC, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Foliar 250, Fond 12E, Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Systhane 24E, Stroby DF, Talendo EC, Topas 100 EC, Vivando SC i dr.

*Navedeni fungicidi registrirani su i za preventivno suzbijanje plamenjače.

Pepelnicu će u vinogradima ove sezone također trebati od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem 5 do 6 puta (ovisno o izboru fungicida)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije dana 18. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Njihovo suzbijanje sredinom svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

U mladim nasadima sadnje 2016. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica (vidi preporuke od 5. i 12. travnja o.g.), uz dodatak površinskih organskih fungicida!

U nasadima jače oštećenim niskim temperaturama, ako nema mladica duže većih od 10tak cm također je moguće koristiti površinske organske fungicide u kombinaciji sa sumpornim pripravcima ili meptil-dinokapom (Karathane Gold). Ako se dodaju folijarna biognojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina, tada umjesto sumpornih pripravaka koristiti meptil-dinokap ili drugi organski fungicid za suzbijanje pepelnice!

U nasadima jače oštećenim niskim temperaturama i/ili napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina (npr. Amalgerol, Bioplex, Drin, Megafol, PolyAmin i slično). Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda ne preporučuje istovremeno koristiti s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Al-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima.

mr. sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis