Obavijest proizvođačima jabuka! 06.05.2016.

Period od posljednje preporuke obilježilo je prohladno vrijeme s čestim oborinama (ukupno 15-20 l/m2) te su nekoliko puta zabilježeni uvjeti za novu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), a u voćnjacima su vidljive i posljedice jakog mraz od 26. travnja.

Iako će zbog mraza urod u većini voćnjaka biti vrlo mali, voćarima preporučamo da i dalje redovito provode zaštitu nasada jabuka. Zbog ostvarenih infekcije preporučamo primjenu  sistemičnih fungicida Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW  ili Fond uz dodatak površinskog fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Cadillac 80 WP). Navedeni sistemični fungicidi daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Niske temperature i kiša onemogućile su aktivnost većine štetnika, no s najavljenim porastom temperature potrebno je redovito pratiti njihovu prisutnost u voćnjaku.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis