Obavijest proizvođačima ozime pšenice o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća! 04.05.2016.

Krajem mjeseca ožujka (29.03. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima ozime pšenice i ječma o potrebama suzbijanja uzročnika biljnih bolesti s početkom proljeća, a 22. travnja o.g. upućena je preporuka za zaštitu klasja i vršnog lišća ozimog ječma! Pregledima polja ozime pšenice tijekom proteklog tjedna na lokalitetima središnjeg i donjeg (istočnog) dijela Međimurja (na lokalitetima Donja Dubrava i Orehovica), uz riječne blizine, očitana je vrlo jaka zaraza i/ili infektivni potencijal uzročnicima bolesti na poljima koja nisu bila zaštićena u proteklom razdoblju (na netretiranim su poljima ozime pšenice bolesti vidljive već na vršnom listu, a na tretiranim parcelama vidljiv je značajan potencijal uzročnika bolesti na donjem lišću)! Na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria), a na introduciranim sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Grandior, Energo, Ludwig, Sofru, Bologna, Soisson i dr.) pronalazimo znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Ove je sezone naglašena vrlo jaka pojava žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora) na stranim selekcijama ozime pšenice, naročito na parcelama gdje krajem ožujka (početkom travnja) o.g. nisu aplicirani kombinirani fungicidi koji sadrže djelatne svati iz skupine strobilurina!

U jutarnjim je satima 26. ožujka o.g. na svim lokalitetima središnjeg i istočnog dijela Međimurja zabilježena negativna vrijednost temperatura zraka u rasponu od -2° do -4,8°C što je uz raniji sjeverni vjetar negativno utjecalo na izgled vršnog lišća nekih sorata ozime pšenice u obliku "vršne paleži". Dana 27. ožujka o.g. na lokalitetima zapadnog dijela Međimurja zabilježili smo snijeg! U danima 1./2. svibnja o.g. na svim je županijskim mjernim lokalitetima padala kiša u količinama od 21,8 mm (npr. lokalitet Donji Pustakovec u istočnom dijelu) do 46,1 mm na lokalitetu Orehovčak u zapadnom dijelu Županije. Pritom je na mjernim lokalitetima središnjeg dijela Međimurja palo od 24,0 mm (Orehovica) do 33,2 mm (lokalitet Belica). Manje količine oborina zabilježena je također tijekom današnjeg jutra (od 2 do 6 mm)! Zbog pothlađivanja usjeva u zadnjem tjednu mjeseca travnja teško je predvidjeti vrijeme klasanja i početka cvatnje ozime pšenice! U takvim uvjetima bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj biljnih bolesti na poljima ozime pšenice, te očekujemo vrlo veliku štetu u gubitku količine i kvalitete prinosa zrna na nedovoljno zaštićenim poljima!

Sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica ponovno će prilikom otkupa pšenice u žetvi 2016. sezone biti primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu biti odlučujući čimbenik. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama – uzročnika bolesti, korova i štetnika). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %! Iskustva iz 2014. sezone kada je proizvodnju domaćih selekcija pšenice u cijelom području kontinentalne Hrvatske obilježila epidemija žute hrđe (Puccinia striiformis) uz zarazu lišća na vrlo osjetljivim sortama od 75-100 % (npr. Anica, Super Žitarka, Irena, Lucija, Kraljica, Katarina, Lorena i dr.), potvrdila su smanjenje prinosa iznosilo čak 57,5 %! No, osim žute i drugih vrsta hrđa (Puccinia spp.) na žitaricama se pojavljuju još mnogobrojne gljivične bolesti, od čega su na pšenici vrlo česte smeđa pjegavost (Septoria), pepelnica (Erysiphe), žuto-smeđa pjegavost (Pyrenophora) i palež klasića (Fusarium).

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost pljevica i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha (Cvjetković, 2003).

Stoga proizvođačima ozime pšenice u narednom razdoblju preporučujemo pratiti pojavu klasanja i početak cvatnje, te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium), a prema stranim i domaćim iskustvima dobru zaštitu vršnih organa pšenice daju primjerice slijedeći pripravci: Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Amistar OptiControlan KS, Duett Ultra SC, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Falcon EC 460, Artea Plus EC, Magnello SC, Yamato SE i slično. Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Spomenuti fungicidi imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) (naročito nakon zatopljenja s najvišim temperaturama zraka većim od 20°C koje očekujemo u razdoblju 6.-12. svibnja o.g.!), te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (vidi Tablicu 1.). Istovremeno sa fungicidima i insekticidima se mogu koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te fosfora i kalija.

Tablica 1. Neki insekticidi za suzbijanje crvenog žitnog balca (Oulema melanopus):

Djelatna tvar

Pripravak

Uporaba dozvoljena

Napomena

cipermetrin

Fastac 10 EC

pšenica i ječam

 

 

Uporaba dozvoljena najviše jedanput (1 x) tijekom vegetacije!

deltametrin

Decis 2.5 EC,

Decide

strne žitarice,

pšenica

lambda cihalotrin

Karate Zeon

pšenica, ječam, raž, zob i pšenoraž

Lambda 5 EC

Lamdex 5 EC

Kaiso

gama-cihalotrin

Vantex

žitarice

esfenvalerat

Sumialfa 5 FL

žitarice

tiakloprod

Biscaya OD

pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž

 

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD

pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis