Obavijest proizvođačima krumpira! 04.05.2016.

Poslije nicanja krumpira koriste se kontaktni ili translokacijski herbicidi. Kontaktni herbicidi djeluju na zelene dijelove korova ne premještajući se u biljci. Nisu djelotvorni na korove koji se razmnožavaju vegetativnim organima (vriježe, podanci i dr.). Translokacijske herbicide korovi upijaju biljnim organima (list, stabljika i dr.), premještajući ih biljnim sokovima u sve dijelove.

Nakon nicanja krumpira (post–emergence) za zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova odabrati za primjenu jedan od herbicida.

Herbicidi Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro ili Mistral 70 WG (metribuzin) suzbijaju širok spektar jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su šćir (Amaranthus retroflexus), limundžik (Ambrosia artemisiifolia), lobode (Chenopodium sp.), konica (Galinsoga parviflora), dvornici (Polygonum sp.). Djelomično suzbija crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), diklicu (Xanthium strumarium), mračnjak (Abuthilon theophrasti) i neke jednogodišnje uskolisne korove kao što su : Koštan (Echinochloa crus-gall) i  muhari (Setaria sp.).

 Primjenjuju se u dozi  0,5-0,75 kg/ha. Primjena nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca je 42 dana.

Jegodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju:

Fusilade forte (fluazifop-p –butil, 0,8-2 l/ha, K – 42 dana)

Leopard 5 EC, Targa, Gepard 050 EC, Pantera QT (kizalofop-etil, 0,5-4 l/ha,  K – OVP (77 dana)

Focus ultra (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana)

Select super (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana)

Tarot 25 DF, Trawel, Magnum WG (rimsulfuron, 30-60 g/ha, K- 42 dana, nije dozvoljen u ranim sortama). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG…). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Širokolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi bentazona: Basagran  Super , Basagran 480, Troy 480. Karenca je 42 dana, a primjenjuju se u dozi 1,5-2,0 l/ha. Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama zbog mogućeg ispiranja. Mogu se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu 10-15 dana.

Prilikom primjene pridržavati propisane količine ili doze navedene u uputama uz svako sredstvo za suzbijanje korova u krumpiru. Primjenu herbicida planirati u danima (i/ili doba dana) bez izraženog vjetra.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine .

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis