Obavijest ratarima! 03.05.2016.

Protiv bolesti klasa na pšenici  najbolje se boriti u vrijeme klasanja i početka cvatnje kada postoji mogućnost zaraze i zbog fenofaze usjeva i povoljnih vanjskih uvjeta odnosno oborina. Stoga je to vrijeme kada treba primijeniti fungicide jer je u kasnijoj fazi kada se primijete simptomi bolesti kasno i više ne djeluje kemijska zaštita. Ova faza je različita od njive do njive a ovisi o sorti i vremenu sjetve.

Fungicidi koji se mogu primijeniti za smanjenje napada:

a.t.tebukonazol Folicur EW 250,Foliar 250 (dozvola u pšenici,ječmu,raži i zobi)

a.t. epoksikonazol +tiofanat-metil:Duett ultra (pšenica,ječam)

a.t.epoksikonazol+krezoksim-metil Controlan(pšenica i ječam)

a.t.azoksistrobin :Amistar 250 SC,Tazer(pšenica, ječam)

a.t.azoksistrobin+ciprokonazol :Amistar extra(pšenica,ječam,zob,raž)

 i drugi.

Stoga bi bilo potrebno da poljoprivrednici prate fazu razvoja usjeva – da ne bi zakasnili u primjeni fungicida. Bolesti klasa djeluju direktno na smanjenje prinosa.

Također na strnim usjevima (zob, ječam ,pšenica) pratiti pojavu žitnog balca –leme . Štetu čine ličinke izgrizajući list.  Za suzbijanje se može upotrijebiti jedan od insekticida kao Karate Zeon,Karis,Lambda 5EC,Fastac 10EC  i drugi.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom- obratiti pažnju na dozu i koncentraciju pripravka, miješanje i vrijeme primjene.

Nakon svake zaštite voditi evidencijski list.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis