Ispitivanje klijavosti sjemena povrća

U posljednje vrijeme, događa se da sjeme niče loše ili neujednačeno. Razlozi takvog nicanja mogu biti sljedeći:

  1. Starost sjemena.  Sjeme gubi na kvaliteti i klijavosti čuvanjem u nepovoljnim uvjetima ili starenjem. To ne bi trebao biti problem ako se sjeme čuva u za to odgovarajućim uvjetima;
  2. Vrijeme prikupljanja sjemena. Prikupljanjem sjemena prije tehnološke zrelosti plodova sjeme gubi na kvaliteti i klijavosti. Sjeme treba vaditi iz prvih, kvalitetnih, zdravih i tehnološki zrelih plodova, a potom ga pravilno osušiti i čuvati u za to odgovarajućim uvjetima;
  3. Temperatura tla u vrijeme sjetve. Sjeme se sije kada je temperatura tla veća od 15 °C, u protivnom vrijeme klijanja sjemena je veoma dugo što uzrokuje pojavu bolesti te mali postotak nicanja sjemena;
  4. Dubina sjetve. Ako je sjeme posijano preduboko, dolazi do propadanja klice jer sjeme nema dovoljnu energiju klijanja.

Svako sjeme je mlada biljka u privremenom stanju mirovanja. Sijanjem sjemena u zaštićenom prostoru, u supstrat ili direktno u tlo, uz optimalnu vlažnost i temperaturu tla, prekida se faza mirovanja i pokreće se proces klijanja.

Proizvodnja povrća zahtjeva puno znanja i velika ulaganja te je prije sjetve poželjno provjeriti klijavost sjemena. Taj podatak pomaže u određivanju sjetvene norme.

Postupak ispitivanja klijavosti sjemena direktnom metodom:

  • potapanje sjemena (100 sjemenki) u toplu vodu u trajanju od 2-4 sata,
  • nakon toga sjeme postaviti na vlažnu papirnatu podlogu, papirnati ubrus ili filtar papir koji dobro upija i drži vlagu). Navlaženu papirnatu podlogu s sjemenom treba postaviti u tanjur, a isti prekriti prozirnom folijom. Folija ima ulogu u očuvanju vlažnosti neophodne za klijanje sjemena. Vlažnost podloge potrebno je redovito provjeravati, a po potrebi istu navlažiti toplom vodom (slika 1.) i čuvati na temperaturi od 25-30 °C.

Slika 1. Ispitivanje klijavosti

Nakon 24 sata kontrolira se sjeme (paprike, rajčice, krastavca). Pri tome možemo vidjeti bubrenje sjemena (slike 2. i 3.). Na slici 4. vidljivo je sjeme koje neće proklijati.

Slika 2. Sjeme paprike

Slika 3. Sjeme rajčice

Slika 4. Nepravilno sjeme

Sjeme paprike probija klicu četvrtog dana nakon postupka potapanja (slika 5.), a sjeme rajčice nakon trećeg dana (slika 6.). Sjeme krastavca dva dana nakon postupka potapanja napuklo je, a pri tome je vidljivo probijanje klice kroz sjemenu ljusku(slika 7.).

Slika 5. Probijanje klice paprike

Slika 6. Sjeme rajčice

Slika 7. Sjeme krastavca

Ispitivanjem klijavosti može se izračunati postotak klijavosti sjemena. Primjerice, ako od ukupno 100 sjemenki nije proklijalo 7, postotak klijavosti sjemena je 93 %. Pri sjetvi takvog sjemena količinu sjemena za sjetvu treba povećati za 7 %.

Nakon probijanja klice sjeme ne smijemo još dugo držati na vlažnoj podlozi. Rast klice na vlažnoj papirnatoj podlozi, do određene razvojne faze, uz optimalne uvjete temperature i vlažnosti, jest brži. Samo nekoliko dana nakon pojave klice iste otpadaju pri blagom dodiru ruke. To znači da nedostatak supstrata i hraniva utječe na propadanje klicinog korijenka.

Slike 8., 9. 10.  Proklijala sjemena povrća

Sjetva sjemena povrća direktno u supstrat:

Sjeme povrća posijano u supstrat niče: kod paprike za 10 do 15 dana, za 8 do10 dana kod rajčice, a kod krastavca za 5 do 8 dana.

Sjeme paprike i rajčice može zadržati klijavosti od 3 do 5 godina, a sjeme krastavca i do 8 godina. Važno je znati da je starijem sjemenu potrebno dulje vrijeme za klijanje i nicanje. Problem pri sjetvi starijeg sjemena je taj što sjeme pri nepovoljnim uvjetima (temperatura, vlažnost tla, dubina sjetve itd.) izgubi svoju energiju klijanja, te može doći do neujednačenog nicanja ili pak njegova izostanka.

Za sjetvu na manjim površinama može se sijati i naklijalo sjeme povrća. Postupak sjetve takvog sjemena treba provoditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja klice. Biljke u tom slučaju brže niknu.

Judita Gerber, mag. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis