Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 21.03.2016.

U nasadima jabuke i kruške došlo je do kretanja vegetacije, te se nalaze u fazi mišjih ušiju ili otvaranja prvih listova. Od prethodne preporuke proteklo je više od 10 dana te je potrebno ponoviti zaštitu jabuke i kruške protiv uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Od pripravaka moguće je koristiti neki od dolje navedenih:

Ditianon: DELAN 700 WG (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 6)

Dodine: CHROMODIN S-65 (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 2)

Ciram : ZIRAM 76 WG (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 2-jabuka, 4-kruška)

Mankozeb: DITHANE M-45, PINOZEB M-45, MANKOZEB, STAR 80 WP, CADILAC 80 WP*

            (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 3)

*pripravku Cadilac 80 WP prestala je važiti registracija , krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 01.07.2015.

PENNCOZEB 75 DG (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 2)

DITHANE DG NEOTECH (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 3)

Metiram: POLYRAM DF (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 3)

Propineb: ANTRACOL WG 70 (Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 2)

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlaže se primjena pripravaka na osnovi sumpora ili pripravak Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama. Također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

Upozoravamo voćare čiji su nasadi u blizini šume ili su prijašnjih godina imali problema sa pojavim jabučnog cvjetojeda (Anthomonus pomorum) da prate pojavu ovog štetnika i po potrebi provedu suzbijanje. Pregled se vrši kada je temperaturi zraka veća od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem se smatra 15 odraslih kukaca na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje u konvencionalnoj proizvodnji ima pripravak Decis 2,5 EC.

U voćnjacima gdje je bilo problema sa pojavom potkornjaka (Scolitidae) za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s 50 %-tnim etilnim alkoholom.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal. Ovaj se pripravak može primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (desetak dana prije cvatnje).

Potrebno je pratiti pojavu savijača pupova, izlazak lisnih uši iz zimskih jaja i razvoj jabučne krvave uši

(Erisoma lanigerum) te izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Pripravke koristite isključivo prema uputstvu dobivenom uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis