Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabučastog voća! 21.03.2016.

Dana 9. ožujka o.g., odnosno prije 12 dana, uputili smo preporuku vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o prvim mjerama zaštite, naročito u nasadima gdje se pojavljuje kritična populacija štitastih uši i crvenog voćnog pauka, pa je početkom vegetacije preporučljivo koristiti povišenu količinu mineralnih ulja! Većina je vlasnika plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučenu prvu zaštitu obavila u razdoblju od 11. do 18. ožujka o.g. (kada su to vremenski uvjeti dopuštali)!

Zbog relativno prohladnih jutra sve do 20. ožujka o.g. razvoj i otvaranje zimskih pupova jabuka i krušaka se u proteklom razdoblju odvijao relativno sporo. Najviše dnevne temperature tek u protekla tri dana prelaze vrijednosti +14°C, pa je na svim sortama jabuka i krušaka vidljiv razvoj zelenog tkiva iz zimskih pupova. Na zapadnim lokalitetima Županije neke sorte jabuka Idared, Braeburn, Granny Smith, Cripps Pink i Jonagold su dana 17. ožujka o.g. na pojedinim pupovima razvijale stadij "mišjih uši". U proteklih je 10tak dana u nekoliko navrata palo oko 10tak mm kiše, a moguće manje količine oborina najavljene su narednih dana (22.3.), što uz pad temperature zraka i jačanje sjevernog vjetra (23.3.) umanjuje opasnost od prvih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti (Venturia)!

Vlasnike plantažnih nasada jabuka upozoravamo na redovito praćenje najava mogućih oborina, jer zbog iznadprosječno toplog i kišovitog mjeseca veljače i prvog tjedna ožujka o.g. uvjeti za dozrijevanje zimskih plodišta uzročnika krastavosti (Venturia) su bili vrlo povoljni. Za primarne su zaraze uzročnikom krastavosti optimalne toplije kiše u narednom razdoblju, a kod prohladnog vremena zadržavanje vlage na zelenim biljnim voćnim organima mora trajati barem dva dana (48 sati)!

Na potrebu provođenja mjera zaštite do početka cvatnje ovisi izbor pripravaka i razmak od prethodne aplikacije!

Tablica 1. Površinski organski pripravci koji se često koriste protiv uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) u nasadima jabuka prije početka cvatnje:

Djelatna tvar

Pripravak

%*

 

mankozeb**

Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG

 

0,25

dodine

Chromodin S-65 WP

0,06-0,1

kaptan

Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Kastor WP

0,2-0,3

metiram**

Polyram DF

0,25

propineb**

Antracol 70 WG

0,2

ditianon

Delan SC 750

0,05-0,075

ciram**

Ziram 76 WG

0,25

*Prije uporabe pročitati uputu uz kupljeno sredstvo i dozu ili količinu odrediti prema propisanoj koncentraciji primjene (do početka cvatnje u rodnim nasadima jabuke na slabo bujnim podlogama preporučujemo koristiti najmanje 400 litara škropiva/ha traktorskim raspršivačima bez dodatne opreme).

**Ograničenje: Djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb, ciram) najviše tri puta godišnje, ne primijeniti uzastopno!

U nasadima gdje se ranijih godina u jačoj mjeri pojavljivala bakterijska palež (Erwinia amylovora), moguće je umjesto površinskih organskih pripravaka još jednom preventivno koristiti neki od bakarnih pripravaka, npr. Cuprablau-Z WP (0,35 %), ali samo ako su jabuke u razvojnom stadiju "mišje uši". Ako je razvojni stadij napredniji (pojava "ružičastog pupa") tada smanjiti preporučenu količinu bakarnih fungicida (0,03-0,06 %) i miješati ih sa pripravcima na osnovi mankozeba ili propineba.

Također, nešto toplije razdoblje s jutarnjim vrijednostima iznad +6° a dnevnim oko +16°C pogodovalo je početnom razvoju štetnih organizama životinjskog podrijetla, a porast dnevnih temperatura na vrijednosti veće od +17°C očekujemo u drugom dijelu zadnje dekade mjeseca ožujka! Vlasnike plantažnih nasada jabuka koji su okruženi šumom na zapadnim županijskim lokalitetima (gornje Međimurje) upozoravamo na optimalne rokove suzbijanja jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum) od stadija "mišje uši" do pojave "ružičastog pupa". U narednom razdoblju očekujemo i početnu "aktivaciju" prezimljujućih populacija štetnih organizama u nasadima jabuka i krušaka na svim lokalitetima u Međimurju – naročito lisnih uši (Aphidae  – Dysaphis spp.) i gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana), a također je moguć snažniji razvoj jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). U svakom nasadu treba procijeniti stvarnu potrebu njihova suzbijanja!

Na lokalitetima u središnjem i donjem Međimurju suzbijanje jabučnog cvjetara u prvim zaštitama nasada jabuka nije potrebno.

Primjena klorpirifos-etila u kombinaciji s mineralnim uljem prema preporuci od 9. ožujka o.g. značajno smanjuje populaciju navedenih štetnih organizma!

Pred samu cvatnju ili s otvaranjem prvih cvjetova moguće je planirati protiv početne prezimljujuće populacije crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), ako u prvoj zaštiti nije korištena povišena količina mineralnog ulja.

U narednom razdoblju provjeriti i procijeniti stupanj razvoja pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold), pa u nasadima s jačim potencijalom bolesti preporučujemo do početka cvatnje planirati primjenu pripravaka navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Pripravci za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) koji se mogu koristiti do početka cvatnje jabuka:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

 

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Brimflo SC

 

0,3-0,5 %

bupirimat

Nimrod EC

0,04-0,05 %

penkonazol

Topas 100 EC

0,025

 Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis