Obavijest ratarima! 21.03.2016.

Obilaskom usjeva uljane repice utvrđena je prisutnost odraslih oblika proljetne pipe – velike repičine pipe i male repičine pipe. Upozoravamo poljoprivrednike da izvrše pregled usjeva i kad vremenske prilike dopuste izvrše zaštitu protiv navedenog štetnika.

Tijekom vikenda uočena je pojava repičinog  sjajnika (Melighetes aenaus) odlaže jaja u pupove, razvija se ličinka. Glavne štete radi odrasli oblik prije nego se pupovi otvore. Krajem tjedna, porastom temperature potrebno je provesti suzbijanje.

Insekticidi: Biscaya, Karate zeon, Karis, Lambda, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Kalinorel D EC, Chromorel D, Nurelle D, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Sumialfa 5 FL, Vantex, Mospilan 20 SP, Chess 50 WG, Cythrin Max.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).                                                         

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis