Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 22.02.2016.

Upozoravamo proizvođače koštićavog voća, kako je nužno, dočim to omoguće vremenske prilike, izvršiti zaštitu protiv uzročnika biljnih bolesti na tim kulturama. Nasadi u kojima još miruje vegetacija mogu se tretirati s jednim od bakrenih pripravaka uz pojačani utrošak škropiva („plavo prskanje“):

Bordošku juhu 20 WPChampion 50 WG, Champion Flow SC, Cuprablau Z, Kupropin,

Nordox 75 WG, Neoram WG.

Ako se pregledom nasada breskve i nektarine na pojedinim sortama utvrdi otvaranje pupa, tada protiv uzročnika bolesti kovrčavosti lista (Taphrina deformans) valja rabiti jedan od dozvoljenih organskih pripravaka:

Chromodin S-65, Ziram 76 WG, Delan 700 WDG.

Obzirom, kako marelica kreće najranije u vegetaciju i pojedine sorte već cvjetaju, valja je zaštititi protiv uzročnika bolesti paleži cvjeta i sušenja rodnih grančica (Monilia laxa) i to kada se otvori oko 20-30% cvjetova. U toj fenofazi razvoja valja zaštititi i sve druge koštićave vrste protiv iste bolesti. Pritom je nužno voditi računa o uporabi dozvoljenih sredstava za pojedine voćne vrste.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis