Poziv na predavanje – Program ruralnog razvoja za RH za razdoblje 2014. – 2020.

MJERA 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Podmjera 4.3Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Korisnici: Jedinice područne (regionalne) samouprave; jedinice lokalne samouprave; šumoposjednici; udruge šumoposjednika; trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predavanje će biti održano 25. studenoga 2015. godine (srijeda)  u

Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije (II. kat), s početkom u 10.00 sati

Predavač: Hrvoje Gusić, dipl.ing.šum, stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Savjetodavna služba

Pripremi za ispis