Obavijest vinogradarima! 23.07.2015.

Vinogradare upućujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv pepelnice ( Erysiphe necator).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata  Falcon 460 EC,  Collis SC, Nativo WG, Dynali EC, Luna experience SC ili   neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Zbog vrlo visokih temperatura zaštitu obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima !

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis