Obavijest vinogradarima! 03.07.2015.

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Uncinula necator) i peronospore( Plasmopara viticola)  čijem razvoju pogoduju vremenski uvjeti koji vladaju.

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata  Talendo EC, Falcon 460 EC, Nativo WG, Collis SC ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata : Acrobat MZ WG, Forum star ili neki drugi preparat.

Zbog vrlo visokih temperatura zaštitu obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima !

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !              

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis