Obavijest proizvođačima kupusa! 30.06.2015.

Od polovice lipnja krenula je sadnja kasnih kupusnjača.  U poljima sa mladim presadnicama pregledom je  utvrđena je prisutnost kupusnog buhača( Phillotreta) , kupusnog moljca ( Plutella xylosella) , malog kupusara ( Pieris rapae) i lisnih uši. Visoke temperture i sparno vrijeme pogoduje razvoju ovih štetnika. Napad ovih štetnika opasan je upravo za mlade biljke.

Za suzbijanje možemo koristiti preparate u tablici:

Sredstvo

Kupusni moljac

Kupusni buhač

Lisne uši

Mali kupusar

Alverde

+

 

 

 

Boxer 200 SL

 

 

+

 

Chess 50 WG

 

 

+

 

Dali

 

 

+

 

Decis 2,5 EC

+

+

+

+

Direkt

+

 

 

 

Factac 10 EC

+

+

+

+

Chromorel D

+

 

 

+

Nurelle D

 

+

 

 

Neemazal T/S

 

 

+

 

 

 Osim spomenutih štetnika prošlih godina značajne štete na kupusnjačama pričinjavao je kupusni štitasti moljac ili bijela mušica ( Aleyrodes proletella). Za sada pregledom polja štetnika nismo našli. No svakako upozoravamo poljoprivrednike da prate pojavu jer suzbijanje bijele mušice zahtjeva poseban pristup.

Preporuča se vješanje žutih ljepljivih ploča u visini biljke (tako da ploča dotiče sam vrh biljke) kako bi se na vrijeme odredio početak napada moljca, kupusara, muhe, bijele mušice, te leptira sovica.

Za determinaciju štetnika i bolesti donijeti uzorak u Savjetodavnu službu, Anina 11, Varaždin.

Važno je pratiti ograničenja primjene za preparate vodeći se „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju povrća“- dio integrirane zaštite. ( može se naći na stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/default.aspx?id=8534 )

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis