Obavijest proizvođačima koštičavog voća 15.06.2015.

Obaviještavamo vlasnike intenzivnih nasada breskve i nektarine da preventivno zaštitite svoje nasade protiv uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla) jednim od površinskih fungicida: Captan 50 WP, Captan 50 i Kastor.

Protiv pepelnice (Sphaerotheca panosa) upotrijebiti: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC-80 i dr.

Za ranije sorte dozrijevanja primijeniti fungicid protiv uzročnika truleži ploda (Monilia fructigena): Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Nativo 75 WG i dr.

U nasadima bresaka i nektarina protiv breskvinog moljca (Anarsia lineatella) upotrijebiti: Affirm (karenca 7 dana).

Voditi brigu o karenci za rane sorte dozrijevanja.

Potrebno je obratiti pozornost na pripravke koji su do sada primijenjeni i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone!

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis