Obavijest proizvođačima jabuke 15.06.2015.

Vrijeme na području naše županije izrazito je toplo sa povremenim lokalnim pljuskovima (14.06.2015. – Jastrebarsko 6,6 mm, Samobor 1,00 mm, Zagreb 2,4 mm). Radi nestabilnog vremena potrebno je vršiti preventivnu zaštitu voćnjaka, a naročito nakon što se sredstva isperu.

Protiv mrljavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) koristiti fungicide: Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Polyram DF, Dithane DG Neotec, Dithane M-45,  Mankozeb, Pinozeb M-45, Cadillac 80 WP i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) moguće je koristiti pripravke na bazi sumpora (voditi računa o ograničenjima kod miješanja sa nekim od gore navedenih fungicida i obratiti pozornost na temperaturu zraka jer pri temperaturama višim od 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksičnost).

Kod jačeg napada pepelnicom koristiti neki od sljedećih fungicida: Domark 40 ME, Nativo 75 WG, Luna experience, Nimrod 25 EC, Topas 100, i dr.,  te mehanički odstraniti izboje koji su zaraženi.

Potrebno je obratiti pozornost na pripravke koji su do sada primijenjeni i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone!

U zaštiti protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) čije gusjenice uzrokuju crvljivost plodova jabuke upotrijebiti jedan od pripravaka: Pyrinex 250 ME, Coragen 20 i Rely 40 (do 1.7.2015).

Pratiti populaciju crvenog pauka i po potrebi upotrijebiti jedan od akaricida.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis