Obavijest proizvođačima jabuka 15.06.2015.

Prognostičari tijekom narednih nekoliko dana najavljuju mogućnost lokalnih pljuskova koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Toplo i sparno vrijeme veoma pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucitricha) te je prilikom zaštite jabuka potrebno posebnu pozornost posvetiti i ovoj bolesti.

Za zaštitu plodova jabuke od uzročnika krastavosti možemo koristiti preventivne fungicide na bazi kaptana, dodina, ditianona, mankozeba, metirama ili ciprodinila.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG) kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna Experience) te pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina i navedeni kombinirani pripravci registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

U voćnjacima jabuka zabilježeno je ubušivanje gusjenica jabučnog savijača u plodove, a vremenske prilike pogoduju letu i kopulaciji leptira pa voćarima preporučamo tijekom ljetnih mjeseci provoditi redovito suzbijanje ovog štetnika pripravcima Coragen 20, Rely 40, Affirm, Mospilan 20 SP ili Pyrinex 250.

U pojedinim je voćnjacima zabilježen porast populacije jabučne krvave uši, a za njeno suzbijanje moguće je koristiti specifični aficid Pirimor 50 WG.

Porast temperature zraka tijekom proteklih desetak dana pogodovao je razvoju štetnika (lisne uši, crveni voćni pauk) te je potrebno redovito pratiti njihovu brojnost i prema potrebi provoditi mjere zaštite.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis