Obavijest vinogradarima! 02.06.2015.

Krajem druge dekade mjeseca svibnja o.g. (ili prije 14 dana) uputili smo posljednju preporuku za usmjerenu zaštitu vinograda! U proteklom smo razdoblju zabilježili iznadprosječno vlažno, početkom zadnje dekade mjeseca svibnja  o.g. iznadprosječno svježe (prohladno), a prema najavama početak mjeseca lipnja o.g. obilježit će jedan od najtoplijih početaka ljetnog razdoblja.

Samo u danima 20.-24. svibnja o.g. na mjernim lokalitetima u gornjem (zapadnom) dijelu Međimurja smo izmjerili od 126,6 mm (lokalitet Trnovčak, vinska sorta rajnski rizling) do čak 153,0 mm (lokalitet Orehovčak, vinska sorta moslavac bijeli ili šipon). Tih je dana bilo prohladno uz prosječne dnevne temperature oko +11°C, s izraženim sjevernim vjetrom, pa smo zabilježili optimalne uvjete za ranu pojavu sive plijesni (Botrytis cinerea). Nakon 25. svibnja o.g. u vinogorju pronalazimo simptome ove bolesti na lišću i pojedinim cvjetnim organima kod osjetljivih vinskih sorata (npr. rajnski rizling, moslavac bijeli ili šipon, sauvignon i sl.).

Simptome plamenjače (Plasmopara viticola) ne netretiranom trsju sorte moslavac bijeli ili šipon proteklih dana još nismo pronašli, a od druge polovice mjeseca lipnja na tek zametnutim bobicama očekujemo jaču pojavu pepelnice (Erysiphe necator) u slabije zaštićenim vinogradima!

Naime, mjesec svibanj je bio iznadprosječno topli sa prosjekom dnevnih temperatura u zapadnom dijelu Međimurja (lokalitet Trnovčak) 16,1°C. Bilo je vrlo sparno uz prosječnu mjesečnu relativnu vlažnost zraka 88,3 %. Umjesto očekivanih i prosječnih 59,4 mm na mjernom lokalitetu Trnovčak u proteklom mjesecu je zabilježeno čak 180.2 mm (ali najveći dio oborina je zabilježen tijekom zadnje dekade!).

No, od početka mjeseca lipnja vremenske prilike se značajno mijenjaju, temperature zraka od danas rastu na ljetne vrijednosti veće od +27°C, a takvo se razdoblje očekuje u narednih tjedan dana. Od proteklog vikenda započinje cvatnja vinskih sorata ranije epohe dozrijevanja (naglašeno na sorti chardonnay), a zbog najavljenih temperatura u rasponu od jutarnjih +13° do dnevnih +28°C narednih nekoliko dana očekujemo početak  svih vinskih sorata! Stoga je potrebno obavljati redovite mjere zaštite vinove loze od najvažnijih uzročnika bolesti (Erysiphe, Plasmopara, Botrytis) pred ili neposredno s početkom cvatnje!

Pripravci za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) su navedeni u preporuci od 19. svibnja o.g.!

Preporučujemo kontrolirati zdravstveno stanje vinograda i provoditi redovite mjere zaštite sa razmacima koji ovise o izboru pripravaka a prema iskustvima istraživanja njihove djelotvornosti iznose od 8 do 14 dana.

U samoj cvatnji vinograda izbjegavati primjenu bakarnih pripravaka i sredstva na osnovi sumpora!

Prvi leptiri pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana) su letom započeli nakon 21. travnja o.g., vrhunac leta njihove prezimljujuće populacije je zabilježen u danima od 27. travnja do 12. svibnja o.g., ali u značajno manjoj brojnosti nego prosječnih sezona! Njihove prve ličinke smo primijetili tijekom jučerašnjeg dana na vinskoj sorti chardonnay, ali ekonomske štete od cvjetne populacije ne očekujemo, pa primjena insekticida trenutno u vinogorju nije potrebna! Njihovo suzbijanje prije ili tijekom cvatnje ne preporučujemo niti radi zaštite pčela! 

Žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) u 2015. godini nismo u vinogorju niti registrirali.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis