Obavijest vinogradarima! 22.05.2015.

Upozoravamo vinogradare, kako nakon prestanka obilnijih oborina koje su zahvatile cijelu županiju, trebaju izvršiti zaštitu svojih vinograda prije cvatnje protiv uzročnika bolesti peronospore (Plasmopara viticola).

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s jednim od raspoloživih pripravaka:

ACROMAT MZ WG ili MELODY DUO WP 66,75 ili MIKAL ili RIDOMIL

Protiv bolesti pepelnice (Uncinula necator) kombinirati jedno od sredstava:

FALCON EC 460

FOLIAR 250

FOLICUR EW 250

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis