Obavijest proizvođačima jabuka! 22.05.2015.

Upozoravamo proizvođače jabuka, kako nakon obilne kiše koja je padala ovih dana, izvrše zaštitu protiv uzročnika bolesti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Preporučujemo uporabu jednog od pripravaka, koji će suzbiti i bolest pepelnicu:

Score 250 EC ili Indar 5 EW ili Difcor.

Navedenom sistemičnom  pripravku, zbog bolje učinkovitosti , valja dodati i jedan od kontaktnih: Mankozeb ili Star 80 ili Captan.

Isto tako je vrijeme za provedbu zaštitnih mjera protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), koji se lovio u kritičnom broju, pa preporučujemo jedan od insekticida.

Insegar WP ili Runner SC ili Mospilan 20 SP ili Calypso  SC 480 .

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis