Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 13.05.2015.

Od posljednje upute za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je 9 dana. Prema je bilo najavljeno nekoliko desetaka mm oborina protekli je vikend (u večernjim satima u subotu 9. svibnja) obilježio vrlo jaki vjetar s olujnim udarima, te je na većini lokaliteta u središnjem i istočnom (donjem) dijelu Međimurja palo svega nekoliko mm kiše (npr. Belica 1.0 mm, Sveti Juraj u Trnju samo 0.2 mm). Izuzetak su neki lokaliteti zapadnog (gornjeg) dijela Međimurja gdje je palo nekoliko desetaka mm kiše (npr. na mjernom lokalitetu Orehovčak tada je izmjereno 30.3 mm, a na mjernom lokalitetu Trnovčak 13.4 mm) sa tučom slabijeg intenziteta (npr. Sveti Urban). Ipak, u narednim danima (a naročito 15. i 16. svibnja o.g.) očekujemo obilnije oborine u količinama nekoliko desetaka mm! Nakon dana 7. svibnja o.g. na netretiranim ili slabije zaštićenim stablima jabuke sorte zlatni delišes pronalazimo prve znakove krastavosti (Venturia).

U takvim su nasadima sa narednim oborinama moguće sekundarne zaraze tek zametnutih plodova, pa stoga vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka još uvijek upozoravamo na redovite mjere zaštite nasada od najopasnije gljivične bolesti – krastavosti (Venturia inaequalis, Venturia pyrina). Nadalje je potrebno redovito pratiti zdravstveno stanje nasada, te je prema ranijim uputama potrebno nastaviti preventivne zaštite (a samo prema stvarnoj potrebi i kurativne). Plodovi jabuke se u ovom osjetljivom razdoblju kvalitetno mogu zaštititi samo preventivnom primjenom površinskih organskih fungicida. Lišće krušaka je manje osjetljivo na zareze uzročnikom krastavosti, ali su mladi plodovi na primarne zaraze vrlo osjetljivi! U osjetljivim sortama jabuka potrebno je i redovito suzbijati pepelnicu (Podosphaera leucotricha). Mogući izbor fungicida za zaštitu nasada jabuka od uzročnika krastavosti i pepelnice je naveden u preporuci od 4. svibnja o.g. u Tablici 2.! U nasadima gdje se pronalaze znakovi krastavosti svakako prije ili odmah nakon obilnih oborina preporučujemo primijeniti kurativne fungicide (npr. difenkonazol, fenbukonazol i sl.)

U danima nakon 30. travnja o.g. preporučili smo prvo usmjereno primjenu insekticida radi suzbijanja više kategorija štetnika koji se javljaju krajem cvatnje jabuka, npr. lisnih uši (npr. Dysaphis), jabučne osice (Hoplocampa), fitofagnih stjenica i prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), a prosječno 15 dana naknadno optimalno je vrijeme za drugu usmjerenu aplikaciju insekticida (mogući izbor insekticida naveden u preporuci od 4. svibnja o.g. u Tablici 1.). Nakon 5. svibnja o.g. zabilježili smo nešto brojniji let breskvina savijača (Cydia molesta) i leptira kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) u nasadima jabuke u središnjem i zapadnom dijelu Županije, dok je nastavak leta prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) tijekom prve polovice mjeseca svibnja brojniji nego tijekom zadnje dekade mjeseca travnja o.g.!

U nasadima jabuka oštećenim tučom u narednom razdoblju pratiti populaciju jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Populacija crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u kritičnoj se populaciji pojavila na dva lokaliteta u središnjem i zapadnom dijelu Županije, uglavnom na vrlo osjetljivim sortama (npr. braeburn, crveni i zlatni delišes, gala). Na ostalim lokalitetima ovih dana nije još očitana kritična populacija ovog fiziološkog štetnika, pa u većini nasada primjena akaricida još nije bila opravdana!

Plodove kruške u narednom razdoblju valja preventivno zaštititi od uzročnika krastavosti (i drugih bolesti) a mogući izbor fungicida je naveden u preporuci od 4. svibnja o.g. (vidi Tablicu 3.).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis