Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešnja i šljiva! 12.05.2015.

Posljednja uputa za zaštitu koštičavog voća je upućena 24. travnja o.g., odnosno prije 17 dana! U proteklom smo razdoblju u središnjem dijelu županije zabilježili samo 3 kišna dana tijekom kojih je palo približno 29 mm kiše, ali pritom je bilo i vrlo vjetrovito sa 5 dana tijekom kojih je puhao vjetar brzine veće od 25 km/h! Temperature su pritom bile u širokom rasponu od minimalnih vrijednosti nešto nižih od +4° do najviših koje su prelazile +28°C, a prosječne dnevne vrijednosti vlage zraka u spomenutom su razdoblju bile od 62,5 %  do 100 %. Nove količine oborina se najavljuju krajem ovog tjedna, 15. i 16. svibnja o.g.!

Ponavljamo da u uvjetima toplog i povremeno kišnog razdoblja sa vrlo visokom vlagom zraka bilježimo optimalne uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima bresaka i nektarina u razvoju, a na šljivama se osim šupljikavosti u našim uvjetima još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti neke površinske fungicide na osnovi kaptana (npr. Captan WP 50) (dopuštenje za šljive, koštičavo voće) ili folpeta (npr. Futura 50 WP) (dopuštenje za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45, Cadillac 80 WP i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati ili samo koristiti jedan od sustavnih pripravaka, npr. tebukonazol & trifloksistrobin (Nativo WG) (dopuštenje za breskve, nektarine, šljive i trešnje) ili fenbukonazol (Indar EW) (dopuštenje za trešnje, marelice, šljive i breskve) ili boskalid & piraklostrobin (Signum DF) (dopuštenje za koštičave voćke ili primjerice ciprodinil (Chorus WG) (dopuštenje za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva tijekom prve polovice mjeseca svibnja obično bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i fitofagnih stjenica (Calocoris, Lygocoris, Lygus, Nezara, Palomena), pa je prema potrebi navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) (dopuštenje za breskve, nektarine i trešnje) ili imidakloprida (Confidor 200 SL i slično) (dopuštenje za breskve i nektarine).

Let breskvina savijača (Cydia molesta) je bio intenzivan nakon 5. svibnja o.g., dok prvi leptiri breskvina moljca (Anarisa lineatella) još nisu primijećeni.

Kako se prva generacija breskvina savijača često razvija samo u vršnom dijelu mladica, moguća jača oštećenja od prezimljujuće populacija breskvina savijača očekujemo najčešće tijekom svibnja, uglavnom u mladim nasadima gdje se formira uzgojni oblik i volumen krošnje! Moguće je tijekom svibnja u breskvama i nektarinama koristiti pripravak Calypso 480 SC (0,02 %), registriran protiv lisnih uši, a pokazuje i dobro postrano djelovanje protiv breskvina savijača i moljca.

Let prezimljujuće populacija šljivina savijača (Cydia funebrana) je ove sezone nešto slabiji nego prethodnih godina, a nešto brojnije ulove leptira bilježimo također nakon 5. svibnja o.g.! Vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo da od prve ili prezimljujuće populacija ovog štetnika ne bilježimo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivosti!

Ako se na šljivama pojavljuju lisne uši (Aphidae) moguće ih je također uspješno suzbiti dopuštenim pripravcima na osnovi pirimikarba (Pirimor WG) ili flonikamida (Teppeki 50 WG).

Napomena: U preporukama su odabrane djelatne tvari koje su s ograničenjima dopuštene u integriranoj proizvodnji voća prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća" koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Koristiti ih u količinama ili dozama određenim temeljem propisane koncentracije uporabe, a valjanost i ograničenja u registracijama sredstava za zaštitu bilja poljoprivrednici mogu provjeriti u FIS bazi na www.mps.hr. Kod primjene insekticida vrlo opasnih i otrovnih za pčele (npr. imidakloprid) poduzeti sve mjere zaštite korisnih oprašivača (prije primjene obavijestiti pčelare, pokositi cvatući podrast i tretirati u vrijeme kada pčele ne lete).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis