Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 30.04.2015.

Prognostičari za subotu i početak narednog tjedna najavljuju kišu koja može omogućiti širenje

bolesti koštičavog voća kao što je šupljikavost lista (Stigmina carpophila).

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista na koštičavom voću  mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan 50, Captan WP 50, Kastor).

Bude li uz najavljenu srednju dnevnu temperaturu 16-19°C vlaženje lista višanja trajalo 12-15 sati biti će ostvareni i uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Posljednjih je godina u voćnjacima gdje je zaštita od kozičavosti lista obavljana samo jednom u razdoblju od cvatnje do berbe mnogo ranije došlo do opadanja lišća nego u voćnjacima koji su u periodu od cvatnje do berbe obavili dvije zaštite. Fungicidi dozvoljeni za primjenu u nasadima višnje u razdoblju do berbe su Topsin M 500 SC i Chromodin S-65.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti brojnost lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis