Obavijest povrtlarima! 29.04.2015.

Celer

Preporuka je uzgajivačima celera na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu lisne mase protiv pjegavosti lista celera. Navedenoj  bolesti pogoduje prohladno vrijeme i duži period vlaženje lista. Simptomi bolesti vidljivi su na plojci lista kao žute pjege na listu koje kasnije posmeđe, promjera su i preko 1 cm. Kod  jake zaraze cijeli list je prekriven pjegama te može doći do sušenja i na kraju propadanja biljke radi smanjenja asimilacijske površine. Spore gljivica šire se zaraženim sjemenom ili sporama koje su u tlu aktivne dvije godine, tako da je važno poštivati plodored i sijati zdravo certificirano sjeme, te zaoravati biljne ostatke. Zaštita protiv navedenih bolesti fungicidima su preventivne.

Fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na celeru su :

  • siva pjegavost; DITHANE DG NEOTEC, NEORAM WG, ORTIVA, SCORE 250 EC, "MODRA GALICA", POLYRAM DF
  • pepelnica, hrđa, pjegavosti, koncentrična pjegavost; DIFCOR

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis