Obavijest voćarima! 17.04.2015.

U nasadima višanja, trešanja i šljiva koji su u fazi cvatnje potrebito je izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti sušenja grančica i cvjetova (Monilia laxa).

Za suzbijanje monilije  upotrijebiti jedan od dozvoljenih pripravaka: za višnje Signum,Chorus 75WG, Zino.

U nasadima trešanja: Nativo 75WG,Zino, Indar 5 EW.

U nasadima šljiva: Signum, Teldor SC500, Zino, Nativo 75WG, Indar 5 EW

Nasade bresaka i nektarina koje su u fazi pune cvatnje i precvjetavanja  tretirati protiv uzročnika bolesti sušenja grančica i cvjetova (Monilia laxa) koristeći se jednim od pripravaka: Chorus 75WG, Signum, Nativo 75 WG, Zino, Teldor SC 500.

Potrebno je obratiti pozornost u nasadima šljiva u fazi završetka cvatnje i opadanja latica na suzbijanje šljivine crne i žute šljivine osice (Hoplocampa minuta, H. flava) koristeći se jednim od insekticida: Direkt, Rogor 40, Chromgor, Perfektion.

Zaštitu obaviti u jutarnjim ili večernjim satima  kada pčele ne lete, pokositi cvjetni podrast prije tretiranja. Obavijestiti pčelare  ili udrugu pčelara  najmanje 48 sati prije tretiranja nasada insekticidom opasnim za pčele.

U nasadima jabuka (faza ružičasti pup) i krušaka (faza pojave cvjetova i cvatnja) izvršiti zaštitu od bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis, V. pyrina) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristeći se jednim od pripravaka:  Dithane M-45, Dithane DG NeoTec,  Mankozeb,  Delan 700 WDG, Chorus 75 WG i dr.

Za pepelnicu na jabukama koristiti pripravke na osnovi sumpora: Thiovit jet, Kalinosul 80WG, Chromosul 80.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl. ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis