Obavijest vinogradarima! 17.04.2015.

Vinova loza je u fazi vunastog pupa do pojave pravih listića.

Za zaštitu od gljivične bolesti crne pjegavosti (Phonopsis viticola)  u fazi vunastog pupa  primjenjuju se pripravci na osnovi bakra Cuprablau Z, Nordox 75 WG ili kombinacija bakra i mineralnog ulja Crveno ulje  koji  osim crne pjegavosti suzbijaju  i prezimljujuće štetnike.

S pojavom listića na vinovoj lozi u zaštiti od bolesti crne pjegavosti  koristiti  pripravke s površinskim djelovanjem:  Dithane M-45,  Pinozeb M-45,  Antracol WG70, Polyram DF, Delan 700WDG i dr.

U vinogradima gdje je bila prisutna pepelnica (Uncinula necator) gore navedenim površinskim fungicidima dodati pripravak na osnovi sumpora:  Chromosul 80, Kalinosul , Thiovit Jet i dr.

Zaštitu obaviti prije oborina.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis