Obavijest voćarima! 09.04.2015.

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv fuzikladija. Pripravci koji se mogu primijeniti u ovoj fazi su:

a.t. mankozeb (Pinozeb M-45, Dithane M-45, Mankozeb,Star 80 WP i dr.)

a.t. ditianona ( Delan SC 750)

a.t. dodin (Chromodin S-65WP)

 i dr.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine  u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučenu dozu i koncentraciju kao i vrijeme primjene te dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacije.

Sva primijenjena  sredstva upisati u evidencijski list a ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis