OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA RANIH KUPUSNJAČA 27.03.2015.

Jutarnja je temperatura zraka posljednja tri dana značajno iznad mrazišta, te u okolici Čakovca iznosi između +4° i +9°C, a tijekom posljednja dva dana na većini je lokalitetu u Međimurju palo između 10 i 20 mm kiše. Temperatura površinskog sloja tla dostiže +9°C, a meteorolozi u narednim danima najavljuju raspon temperatura od +11° do +18°C. Mogući mraz se najavljuje u nedjelju 29. ožujka o.g.! Ako se obavlja sadnja ranih presadnica kupusnjača u polje preporučujemo pokrivanje paučinastom folijom, zbog mogućih nižih jutarnjih temperatura zraka. Također, iskustva iz ranijih godina dokazuju da neposredno pred sadnju kontejnerskih presadnica ranih kupusnjača u polje (npr. kupusa, kelja, cvjetače, brokule) proizvođači moraju poduzeti preventivne mjere za suzbijanje štetnih životinjskih organizama npr. kupusne muhe (Delia), kupusnih buhača (Phyllotreta), kupusne brašnene uši (Brevicoryne), kupusne stjenice (Eurydema) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci), te kemijsko suzbijanje korova. Za razliku od ostalih vrsta povrća, uspješan uzgoj ranih kupusnjača u polju ugrožava najveći broj vrsta štetnih životinjskih organizama. Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača je nemoguća bez kvalitetne zaštite protiv kupusne muhe (Delia brassicae), koja se u prosječnim pojavljuje već tijekom travnja i/ili prve polovice svibnja, jer je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na malobrojna polja zasađena ovim kulturama pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu. Dopuštenje za tu namjenu imaju insekticidi na osnovi imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo SL). Čupane presadnice golog korijena kupusnjača duže se potapaju u trajanju 10-15 minuta u koncentraciji navedenih insekticida 0,1 % (1 dcl/100 lit.vode), ali za rasad u kontejnerima ili presadnice s grudom zemlje primjena sa kratkotrajnim potapanjem ne daje nikakve zadovoljavajuće rezultate!

Navedenom mjerom zaštite pri sadnji čupanih presadnica golog korijena se postiže ravnomjerna zaštita protiv pet kategorije nametnika: kupusne muhe, kupusnih buhača, brašnene kupusne uši, kupusne stjenice i duhanovog tripsa. Samo u brokuli dopuštenje za primjenu ima i pripravak Actara WG u količini 0,4 kg/ha primjenom na sličan način, odnosno potapanjem rasada u otopinu prilikom čega se utroši 400 grama ovog pripravka na hektar, što je prikladno i za presadnice sa grudom zemlje u kontejnerima. Ali, dodatna folijarna zaštita u drugom dijelu vegetacije kupusnjača je potrebna protiv štetnih gusjenica kupusnog bijelca (Pieris), kupusnog moljca (Plutella) i lisnih sovica (Mamestra)! Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve navedenih nametnika u usjevu metodama prskanja biljaka (ili na manjim površinama zalijevanjem biljaka), a dopuštenje imaju samo pripravci na osnovi dimetoata (npr. Rogor 40 EC i slično). VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo SL) i tiametoksama (Actara WG) je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice (premda povrtne kupusnjače pri uzgoju za konzumnu prodaju ne cvatu, velika je opasnost kod primjene ovih insekticida od zanošenja na susjedne kulture u cvatnji koje posjećuju oprašivači – npr. voćke, uljana repica)!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama.

Kemijsko suzbijanje korova u kupusnjačama se može provoditi naknadno, 10-tak dana nakon presađivanje biljaka u polje primjenom herbicida Butisan-S u količini 2-2,5 lit./ha. Ovaj pripravak prvenstveno suzbija širokolisne sjemenske korove, a prema potrebi protiv travnih korova (npr. koštan, svračja noga, pirika i sl.) moguće je naknadno, nakon nicanja i početnog rasta uskolisnatih korova, dodati Fusilade Forte EC u propisanim količinama (karenca za kupus 49 dana). Na ranim kupusnjačama u polju biljne bolesti u pravilu ne suzbijamo folijarnim tretiranjem fungicidima, ako se poštuje preporučeni plodored i proizveden je zdravstveno ispravan rasad.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis