Provedba fitosanitarnih mjera iskorjenjivanja i sprječavanja širenja azijske strizibube Anoplophora chinensis (forster) u zaraženom području općine Sveti Filip i Jakov

 strizibuba3010.jpg

Imago azijske strizibube (snimio: A. Vukadin, 2008)

Osim uništavanja zaraženih biljaka, navedene mjere nužno je provesti i na biljkama domaćinima u polumjeru od 100 metara oko zaraženog bilja.

Ministarstvo poljoprivrede iz državnog proračuna RH, financiralo je ovaj zahtijevan posao.

U operativni dio uključile su se Hrvatske šume d.o.o. sa mehanizacijom i djelatnicima, uz stručnu potporu Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja. Cijela akcija izvedena je uz nadzor fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Općina Sveti Filip i Jakov kao i Savjetodavna služba dali su svoj puni doprinos ovoj akciji.

strizibuba1_3010.jpg

strizibube2_3010.jpg

strizibube3_3010.jpg

strizibube4_3010.jpg

strizibube5_3010.jpg

Obzirom da se azijska strizibuba brzo širi i nema svojih prirodnih neprijatelja na našem području ona predstavlja veliku opasnost, kako za šumske površine, tako i za drvenaste poljoprivredne kulture zaobalja, to jest Ravnih kotara. Zbog toga je provedba ovih mjera od velikog javnog i gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, ocijenjena najvišim prioritetom.

Uspostava demarkiranog područja podrazumijeva i sigurnosno područje u polumjeru od 2 km od granice zaraženog područja, što uključuje ostale dijelove općine Sveti Filip i Jakov (Sikovo i otok Babac), dio grada Biograda n/m, te općine Pašman (otok Komornik).

Azijska strizibuba A.chinensis,(Forster) je karantenski polifagni štetnik, koji napada više od 100 biljnih vrsta iz 26 porodica bjelogoričnog drveća i grmlja. Među njima napada i neke voćne vrste, kao što su citrusi (Citrus spp.), jabuke (Malus spp.) i kruške (Pyrus spp.).

Podrijetlom je iz jugoistočne Azije, a pronađena je i u SAD 2001. godine, gdje se nije udomaćila. Njezina je pojava također zabilježena u nekim članicama EU, pa je tako u Italiji prisutna od 2000. godine.  

Prvi nalaz ovog opasnog štetnika u RH potvrđen je još 2007. godine u vrtnom centru Turanj (općina Sveti Filip i Jakov) na sadnicama javora (Acer palmatum) i lagerstremije (Lagerstroemia sp.) uvezenima iz Kine.

Na istom području u prirodi prvi puta je otkrivena u lipnju 2014. na javnim površinama i privatnim kamp okućnicama. Napadnute biljke su javor (Acer spp.) i melija (Melia azedarach).

Razvojni ciklus ovog štetnika traje od 1 – 2 godine, a najveći dio svoga života provodi kao ličinka unutar debla, izgrizajući ga i bušeći hodnike. Odrasli oblici su kukci veličine 2,5-3,5 cm, koji se javljaju svibnja do kolovoza, hraneći se lišćem i korom mladih izbojaka. Imago tijekom života može preletjeti udaljenost do 2 km.

Zaraza se može uočiti samo kad se pojave vidljivi simptomi u vidu okruglih izlaznih rupa promjera (1-2 cm) i piljevine, uglavnom na donjem dijelu debla i površinskom korijenju. Kasniji simptomi su žućenje i venuće lišća i grana, te potpuno ugibanje stabla.

strizibububa6_3010.jpg

strizibuba7_3010.jpg

strizibuba8_3010.jpg

Propadanje stabala zbog djelovanja azijske strizibube u prirodnim šumama, parkovima, drvenastim poljoprivrednim kulturama je veliki gospodarski, materijalni, sociološki i emocionalni gubitak.

Ivan Šimičević, dipl. ing.
stručni savjetnik

Pripremi za ispis