Obavijest ratarima 23.10.2014.

Najvažniji širokolisni korovi žitarica koji niču u jesen su: (broćika, jarmen, kamilica, divlji mak, mrtva kopriva, mišjakinja, perzijska čestoslavica..), a uskolisni korovi (salkoperka, divlji ječam, divlja zob, mišji repak..)

Rokovi tretiranja herbicidima su:

  1. nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-emergence)
  2. nakon nicanja kulture u jesen, u fazi razvijena 2-3 lista (post-emergence u jesen)
  3. nakon nicanja kulture u proljeće (post-emergence u proljeće)

U jesenskom roku koriste se herbicidi širokog spektra djelovanja koji svoju djelotvornost u tlu zadržvaju sve do proljeća.

PRIPRAVAK
PRE-EM
POST-EM U JESEN
SPEKTAR
COUGAR*
+
+
Jednnogodišnji širokolisni i uskolisni korovi
TORNADO*
+
+
Jednnogodišnji širokolisni i uskolisni korovi
LEGATO PLUS
+
+
Jednnogodišnji širokolisni i uskolisni korovi
LOGRAN 20 WG
+
Jednnogodišnji širokolisni
korovi
FILON 80 EC
+
+
Jednnog. širokolisni i neki jednog. uskolisni korovi
TOLUREX 50 SC
+
Jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi
HERBAFLEX
+
Jednnogodišnji širokolisni i uskolisni korovi

*krajnji rok za primjenu 01.01.2015.

Prilikom uporabe herbicida obavezno se pridržavati uputa proizvođača.

Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida sukladno članku 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostaviti navedene podatke na zahtjev Ministarstva.

 

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis