Održano stručno predavanje – Šumarstvo i prerada drva u budućnosti

Na predavanju obrađene su teme interesantne i za privatno šumarstvo Hrvatske: „Financiranje šumarstva i prerade drva uz EU fondova“, „Kako certificirati privatne šume i mobilizirati više sirovine“ i „Razvojni izazovi na šumi baziranih sektora u 21. stoljeću“.

U sektoru privatnog šumarstva kroz raspravu i komentare izdvojila se potreba za što intenzivnijim udruživanjem šumoposjednika u udruge – kao protuteža usitnjenom šumskom posjedu. Udruženost šumoposjednika u udruge ili slične interesne zajednice može pridonijeti ekonomičnijem gospodarenju i većoj konkurentnosti na tržištu drvnim proizvodima, a također i apliciranju za sredstva iz fondova Europske unije.

Maja Pleše, dipl. ing. šum.
viša koordinatorica

Pripremi za ispis