Dan polja kukuruza tvrtke Syngenta Agro d.o.o.

U pokusu su bila četiri hibrida FAO grupa 300 i 400:

  • NK Lucius FAO 300, zuban. Hibrid koji brzo dozrijeva i brzo otpušta vlagu. Namijenjen je za hranidbu peradi i svinja. Prosječni prinos suhog zrna je ≈ 10 000 kg/ha. Preporučeni razmak sjetve 17 cm (sklop 80 000-85 000 biljaka/hektar).
  • NK Altius FAO 300 kvalitetni zuban. Namijenjen je za ishranu peradi i svinja. Preporučeni razmak sadnje je 17 cm (sklop 80 000-85 000 biljaka/hektar).
  • NK Pako FAO 440, zuban. Ima čvrstu stabljiku sa izraženim „stay green„ efektom. Koristi se za proizvodnju suhog zrna i rane silaže. Sije se na razmak 19-20 cm (70 000-75 000 biljaka/hektar).
  • SY Ulises, novi je hibrid FAO grupe 400. Pogodan je za raniju sjetvu i tolerantan na hladnije vremenske uvijete. Ima brz početni porast. Sjetva se obavlja na razmak 16-18 cm (75 000-85 000 biljaka/hektar).

Za zaštitu od korova korišten je herbicid Lumax.

Nakon edukativnog djela, proizvođačima su podijeljeni novi katalozi, te je uslijedilo zajedničko druženje u obližnjem restoranu.

singenta1710.jpg

dr. sc. Mirna Ceranić
viša stručna savjetnica
Pripremi za ispis