Zaštita ozimih žitarica 14.10.2014.

Počinje razdoblje optimalnih rokova sjetve ozimih žitarica.

Optimalni rokovi za ozimu pšenicu su 15.10.- 25.10., a ječma do dva tjedna ranije.

Za sjetvu ozimih kultura vrlo je važno sjeme posijati u optimalnom roku jer samo optimalni rokovi sjetve omogućavaju dobro klijanje, nicanje i razvoj usjeva.

Zaštita ozime pšenice i ječma sastoji se u zaštiti od korova koja može biti prije sjetve, poslije sjetve prije nicanja i poslije nicanja sjemena i korova. Osim zaštite od korova pšenicu zaštićujemo od štetnika ( lisne uši, lema, žićnjaci) i bolesti ( palež klasa, virusa žute kuge žita,pjegavost lista i pljevica, pepelnica, hrđe, polijeganje, fuzarioze i dr.).

 U pravilu se jesenska zaštita od korova ne smatra opravdanom, jer većina korova nije niknula pa se zaštita radi napamet, osim ako poznajemo parcelu i znamo da je prije bila velika zakorovljenost korovima koji niču zajedno sa pšenicom. Korovi ozimoj pšenici i ječmu ne nanose štete sve do faze busanja što je 30 – 40 dana nakon sjetve.

U nastavku donosimo registrirane herbicide protiv korova ( vlasnjača, mišji repak, mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, broć) ozimih žitarica.

Djelatna tvar
Naziv
Količina
Uputa
Metsulfuron metil
ACCURATE 200 WG
(pšenica, ječam)
30 gr / ha, utošak vode od 100-400 lit/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnj. U proljeće kad razviju 3 lista ( 12-39 po BBCH)

Dikamba+ tritosulfuron
ARRAT
(pšenica, ječam)
0,1- 0,2 kg/ha, utrošak 150-400 lit / ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Od početka do kraja busanja ( BBCH 21-30)

Pinoksaden
AXIAL 50 EC
Pšenica, ječam)
0,6-0,8 lit/ ha, utrošak vode 150-400 lit

USKOLISNI jednogodišnji. Od dva lista do pojave zastavica ( BBCH 12- 39)

2,4 D+ florasulam
MUSTANG
(pšenica, ječam)
0,4-0,6 l/ha uz utrošak vode 200-400 lit

ŠIROKOLISNI jednogodišnji. U proljeće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica (BBCH 21-31)

2,4 D
DEHERBAN A EXTRA (pšenica, ječam)
1-1,2 lit/ ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Sredina busanja do početka vlatanja ( BBCH 25-30)

Aminopiralid +florasulam
LANCELOT 450 WG
(pšenica, ječam)
30-33 gr/ha, utrošak vode

ŠIROKOLISNI jednogodišnji. Tretira se u fazi od početka busanja do drugog koljenca ( BBCH 12-32), do 6-8 listova korova

Klopiralid
LONTREL
(ječam i pšenica)
300 ml/ha, 200-400 lit vode / ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Koristi se od punog busanja do faze drugog koljenca (BBCH 25-32.)

Triasulfuron +dikamba
LINTUR 70 WG
(pšenica, ječam)
180 g/ ha, 100-300 lit/ha

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji, kada korovi imaju 4 lista, a kultura 3 lista do kraja busanja (BBCH 13-29)

Jodsulfuron+ mesosulfuron+ diflufenikan
ALISTER GRANDE
( pšenica)
 
1 lit/ha
0,8 lit/ha
Utrošak vode 200-400 lit/ha
USKOLISNI I ŠIROKOLISNI jednogodišnji.
Jesen- post em 2-4 lista (BBCH 12-14)
Proljeće- do kraja busanja
 
Fluroksipir
STARANE 250
(Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob.)
0,6-0,8 lit/ha uz utrošak vode 200-400 lit

ŠIROKOLISNI jednogodišnji i višegodišnji. Od tri lista do lingule zadnjeg lista ( BBCH 13-39). Temp. mora biti iznad 10 ºC

Izoproturon + beflubutanamid
HERBAFLEX
(pšenica, ječam, raž, pšenoraž)
2 l/ ha uz utrošak vode 200-400 l / ha

USKOLISNI I ŠIROKOLISNI jednogodišnji. Primjenjuje se u jesen post em od jednog lista do kraja busanja (BBCH 11-29 ), i u proljeće u fazi tri lista do kraja busanja ( BBCH 13-29)

 
                                                                                                                         Martina Borić dipl.ing.agr.,
Stručni savjetnik za zaštitu bilja
Pripremi za ispis