Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala u rujnu sedam javnih poziva za zakup u ukupnoj površini od 1054,54 ha

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

a) Gospodarski program, do 60 bodova,

b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,

c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/13).

Općine i gradovi odnosno fizičke osobe koje su podnijele zahtjev za raspisivanje javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, tijek obrade svojih zahtjeva mogu pratiti preko mrežnih stranica Agencije, rubrika Raspolaganje/Evidencije (zahtjevi su evidentirani po županijama

http://www.zemljiste.mps.hr/raspolaganje/evidencije.html).

Obavijest o dodjeli zakupa objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije u rubrici Natječaji.

 
Redni broj
Županija
Općina/ Grad
Datum objave
Javnog poziva
Površina (ha)
1.
Virovitičko-podravska
Općina Nova Bukovica
02.09.2014.
189,4364
2.
Sisačko-moslavačka
Grad Novska
05.09.2014.
35,0273
3.
Vukovarsko-srijemska
Općina Štitar
15.09.2014.
30,785
4.
Vukovarsko-srijemska
Općina Nijemci
15.09.2014.
350,0371
5.
Vukovarsko-srijemska
Općina Jarmina
25.09.2014.
175,6536
6.
Zagrebačka
Općina Rugvica
25.09.2014.
242,9062
7.
Požeško-slavonska
Općina Brestovac
29.09.2014.
30,6958
 
UKUPNO 
 
 
1054,54 
 

izvor:Agencija za poljoprivredno zemljište

Pripremi za ispis