Duhan

Budući da su energenti za sušenje duhana tipa Svjetla Virginia (dizel gorivo, plin, struja) znatno poskupjeli proizvođači prelaze na jeftinije oblike energije. Mnogi proizvođači prilagođavaju, odnosno mijenjaju ložišta za korištenje drva i drvenih briketa. Ložišta se mijenjaju kako bi se smanjili troškovi proizvodnje i kako bi proizvodnja bila profitabilnija.

duhan1_10_.jpg

Tip „Berley“ sadi se na manjoj površini, suši se na zraku (nema ulaganja u skupe energente) u različitim objektima (čardaci, štagljevi, ograde), ali zahtijeva dosta ljudskog rada. Ovaj tip duhana manje je zahtjevan za sušenje lista jer nije nužna sušara, niti skupi energenti za sušenje. Proizvodnja "Burleya" zahtijeva manja novčana ulaganja pa se novi proizvođači lakše odlučuju za početnu proizvodnju duhana.

duhan1_1_10.jpg

Mada proizvodnja duhana zahtijeva puno ljudskog rada, u Virovitičko-podravskoj županiji postoji tradicija proizvodnje ove kulture i što je još važnije znanje proizvođača u tehnologiji proizvodnje. Ono što je danas možda najvažnije pri odluci o proizvodnji jest siguran plasman i isplata proizvedenog duhana.

Mirjana Rastija,  mag. ing. agr.
stručni savjetnik
Pripremi za ispis